Video: Resurset e hapura arsimore në shkollë

Në konkursin “Pse është i rëndësishëm arsimi i hapur” në mesin e 60 videove të selektuara ishe edhe videoja e inçizuar në shkollën fillore “Petre Pop Arsov”, Bogomilë, Çashkë. Shikojeni atë dhe shihni se si autorët e saj përcjellin idenë për arsim të hapur nëpërmjet kësaj videoje. E falënderojmë Sllavica Karbevën e cila na e dërgoi këtë video: