Wikipedia si resurs arsimor

Ç’është Wikipedia?

Wikipedia është enciklopedi onlajn e përgatitur nga vullnetarë që punojnë në përgatitjen e еnciklopedive në gjuhë të nrdyshme. Të gjitha përmbajtjeve të Wikidepia-s mund t’u qasemi lehtë dhe janë për përdorim të lirë. Misioni kryesor i projektit “Wikipedia” është mbledhja e dijes njerëzore në gjuhë të ndryshme, në ç’mënyrë lehtësohet qasja deri te dija. Gjithashtu promovohen parimet se dija duhet të jetë pa pagesë, e lirë dhe lehtësisht e qasshme për çdokë.

“Paramendoni një botë ku çdo person ka qasje të lirë në dijen e gjithmbarshme njerëzore. Këtë e synojmë.”

Wikipedia në gjuhën maqedone momentalisht ka 55.350 artikuj enciklopedik:

Nga gjuhët e tjera që janë në përdorim në arsim në Republikën e Maqedonisë, mund të përmendet edhe Wikipedia në gjuhën shqipe me 41,428 artikuj:

Nëse dëshironi ta kontaktoni ekipin e “Wikimedia” nga Maqedonia këtë mund ta bëni nëpërmjet adresës së tyre elektronike: vikipedija@lists.softver.org.mk