Постер за отворени образовни ресурси на македонски и на албански јазик

Постер за отворени образовни ресурси на македонски јазик Постер за отворени образовни ресурси на албански јазик
 Преземи го постерот  Преземи го постерот

Леток за отворени образовни ресурси на албански јазик

Леток за отворени образовни ресурси на албански јазикЛетокот ги дефинира основните поими како знаење, образовни ресурси, отворени образовни ресурси, авторски права, кријетив комонс и отворен пристап, дава примери за отворени образовни ресурси и ги истакнува целите и причините поради кои концептот на отворено споделување образовни материјали треба да се применува.

Летокот е испечатен во 35о примероци.

Преземи го летокот

Леток за отворени образовни ресурси на македонски јазик

Леток за отворени образовни ресусри на македонски јазикЛетокот ги дефинира основните поими како знаење, образовни ресурси, отворени образовни ресурси, авторски права, кријетив комонс и отворен пристап, дава примери за отворени образовни ресурси и ги истакнува целите и причините поради кои концептот на отворено споделување образовни материјали треба да се применува.

Летокот е испечатен во 7оо примероци.

Преземи го летокот