Давање смисла на податоците: Бесплатен онлајн курс на Гугл

Доколку работите со истражувања, прашалници, демографски информации, евалуација на податоци, оцени од тестови или податоци од набљудување, и сте заинтересирани да ги направите покорисни податоците кои ги прибирате организирајќи ги, анализирајќи и применувајќи ги на различни начини, погледнете го онлајн курсот кој е наменет за сите кои сакаат да научат нешто повеќе за тоа како да ги структуираат, визуелизираат и обработат податоците. Ова вклучува студенти, едукатори, истражувачи, новинари и сопственици на мали бизниси. [Прочитај повеќе…]

Coursera – зачеток на револуција во онлајн-образованието

Coursera – зачеток на револуција во онлајн-образованиетоВеќе се наѕира она што Бил Гејтс го предвиде околу иднината на образованието. Имено, во текот на едно интервју во 2010-та година, тој изјави дека за 5 години, најдоброто образование  во светот ќе можете да го стекнете на интернет. Истовремено, Гејтс предвиде и бавна смрт на универзитетите засновани на локација, односно прибирањето на студентите во кампуси и сл. Платформата Coursera е токму олицетворението на застареноста на конвенционалното образование.

[Прочитај повеќе…]

Зошто онлајн-образованието се стекна со револуционерен моментум?

Налетот за креирање големи и бесплатни онлајн предавања создаде вознемиреност во универзитетите низ светот. Со намалените финансии, како и со напливот од придвижување кон учењето онлајн, универзитетите се приморани набрзина да ги менуваат вековните образовни модели. Денес, изразите историски, земјотресно и револуционерно се појавуваат  во описот на предизвиците со кои високото образование ќе се соочува во наредните години. [Прочитај повеќе…]