Википедија – презентација и прирачник

Кога се зборува за отворени образовни ресурси, еден од најважните проекти во оваа област е проектот на отворената енциклопедија, Википедија. Обемот на знаење, информации, содржини од речиси сите области на науката, историјата, технологијата, популарната култура, и други, ја правата Википедија уникатен проект со нерпоценливо значење од глобален карактер. [Прочитај повеќе…]

Википедија како образовен ресурс

Што е Википедија?

Википедија е онлајн енцклопедија изработена од волонтери кои работат на изработка на енциклопедии на различни јазици. Сите содржини на Википедија се лесно достапни и се за слободна за употреба. Главната мисија на проектот „Википедија“ е собирање човеково знаење на различни јазици, со што се олеснува достапноста на знаењето. Исто така се промовираат принципите дека знаењето треба да е бесплатно, слободно и лесно пристапно до секого. [Прочитај повеќе…]