Политика за приватност


Податоците кои се собираат со оваа апликација ќе се користат само за намената за која се собрани. Вашиот имејл нема да биде споделуван и продаван, а ќе се користи само за верификација на потписот на Декларацијата за ООР и доставување информации поврзани за иницијативата. Целосната политика за приватност прочитајте ја тука