УПОТРЕБА НА ИТ АЛАТКА wordart generator


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Маја Атанасовска Спасеска
Автор: Маја Атанасовска Спасеска
Опис: Овој ресурс има широка примена.Лесно е прифатлив и од учениците, а може да се применува во повеќе предмети и во сите делови од часот.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Друго
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 13
Рејтинг: