Basni

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Vesna Jankovska
Автор: Vesna Jankovska
Опис: prezentacija koja definiše pojam basna, glavni likovi basne, poznati pisci basni i obrada Ezopove basne
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Други јазици
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 24
Рејтинг: