Можам да допрам

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Стефанка Николовска
Автор: Стефанка Николовска
Опис: Работен лист за сетилото за допир каде учениците од прво одделение треба да поврзат со дланката што можат да допрат и потоа да обојат.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Документ за преземање
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 16
Рејтинг: