Делови на тело


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Мери Нолчева
Автор: Мери Нолчева
Опис: Визуелна апликација за пронаоѓање и спојување на деловите од телото. Наменета за ученици со посебни потреби.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 82
Рејтинг: