Мојата училница


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Мери Нолчева
Автор: Мери Нолчева
Опис: Визуелна игра каде што ученикот има за задача да ги препознае и спои материјалите што ги користи на училиште.
Апликацијата е дизајнирана за ученици со посебни потреби.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 17
Рејтинг: