http://vestininaziveenje.weebly.com


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Лилјана Мирчева
Автор: Лилјана Мирчева
Опис: Веб страна за подобро изучување на изборниот предмет Вештини за живеење (7-9одд)
Содржи избрани текстови , слики и видеа кои ја конкретизираат содржината согласно со наставната програма. Ја олеснува работата и на наставникот со достапноста на одередени видео материјали на едно место
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 9
Рејтинг: