Презентација за наставен час

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Зорица Бебекоска Спиридонов
Автор: Зорица Бебекоска Спиридонов
Опис: Презентација за наставен час по хемија за 9 одд. ,,Добивање на соли од метални оксид ,,
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 166
Рејтинг: