Оперативен, тематски и глобален план по фзика за 8/8


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: Годишен глобален план, тематско планирање,оперативни планови, функционални и наставни ливчиња по физика,
прилагодливи за современата настава со додавање на ИКТ компоненти (апликации од училишните компјутери - разни симулации, како и оние што ни се достапни по интернет страниците (http://phet.colorado.edu/mk/simulation/capacitor-lab, http://skoool.mk/fizika, http://aidapetrovska-fizika.blogspot.com/ и др.)

Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 409
Рејтинг: