Видео: Пролетни цвеќиња
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Изработка на пролетни цвеќиња.
Област: Уметност
Природни науки: СИЛИ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ПРИРОДНИ НАУКИ - III одделение
Област: Природни науки
Дигитална сликовница
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Работа на компјутери.
Област: Друга
Питагорова теорема
Прикачен од: Снежана Захариева
Опис: Нешто повеќе за Питагора, Питагоровата теорема и нејзино докажување
Област: Природни науки
Пролетни цвеќиња
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Активности за пролетни цвеќиња
Област: Уметност
Видео Активности за Осми март
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Изработки од најразлични материјали.
Област: Уметност
Видео за техника печатење со компир
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Примена на техника печатење на часот по ликовно образование.
Област: Уметност
The Snowhite - A story
Прикачен од: Виолета Панев
Опис: A story for the kids in the primary school
Област: Друга
ЖИВИ ОРГАНИЗМИ И НИВНИ НЕДОИСТРАЖЕНИ ИНСТРУМЕНТИ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Атмосферскиот и хидростатичкиот притисок, геомагнетизмот, радијацијата, гравитацијата, електтичното поле, ...
Област: Природни науки
Пробивање на кодови
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Алатка која се користи при почетното изучување на програмата Excel со цел учениците да го научат поимот за ...
Област: Технички науки
Песни за второ одд.според наставната програма
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Избор на песни за второ одделение.
Област: Уметност
Работен лист за приказната - Портокали за сите-техника лента на приказната
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Примена на техника лента на приказната.
Област: Друга
Велигденски јајца - Мостови на пријателство - Русија
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Природно вапсување на јајцата Пред вапсувањето јајцата убаво измијте ги со вода во која сте додале малку ...
Област: Друга
Од електромотор до генератор
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Електромоторите се погонски машини кои енергијата на електричната струја ја претвораат во механичка ...
Област: Природни науки
Портфолио - Еколошка машина која пренесува енергија
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Машина која пренесува механичка енергија.
Област: Природни науки
Жарко и Жапко го спасуваат светот
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Училишен еколошки проект. Од планирање до реализација.
Област: Природни науки
Теслин трансформатор
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Од отпадоци до совршенство.
Област: Природни науки
МИЕЊЕ РАЦЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Постапка на темелно миење на рацете.
Област: Природни науки
ЕКО - КАЛЕНДАР
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Потсетник на значајни датуми и манифестации.
Област: Природни науки
ЦУТОВИ - Училишен ЕКО - весник
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Училишен ЕКО - весник
Област: Природни науки
Тест - Магнетни појави
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Тест за деветтоодделенци
Област: Природни науки
Полугодишен тест по хемија за 8. одд.
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Начинот на вреднување е превземен од натпреварот по математика - Кенгур
Област: Природни науки
ТЕСТ ПО ХЕМИЈА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Метали и неметали
Област: Природни науки
ПРОВЕРИ ГИ ЗНАЕЊАТА ПО ХЕМИЈА ОД 8. ОДД.
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи
Област: Природни науки
ПРОВЕРИ КОЛКУ СИ НАУЧИЛ ХЕМИЈА ВО VIII одд.
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: тест
Област: Природни науки
ЗБОГУМ ВИРОЗИ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Чистота како превенција.
Област: Природни науки
Определување на специфичен топлински капацитет на оловни зрнца
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Количество топлина е мерка за внатрешна енергија штосе оддава од едно тело на друго.
Област: Природни науки
Македонија ризница на здрава храна
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Македонски мултиетнички готвач
Област: Природни науки
Големи волшебства од мали волшебници
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Театарска претстава инспирирана од народни песни кои изобилуваат со описи на физички закони.
Област: Природни науки
ИСТОРИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО НА МЕСЕЧИНАТА СО КОСМИЧКИ ЛЕТАЛА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прва истражувачка станица кон Месечината е лансирана 15 месеци по лансирањето на првиот вештачки сателит на ...
Област: Природни науки
Шарко и жапко го спасуваат светот
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: План на работа за ЕКО проект.
Област: Природни науки
Сина планета
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: "Хартии, шишиња, се и сешто, Запрете луѓе, сторете нешто"
Област: Природни науки
Докажување на јаглерод диоксид добиен со реакција на оцет и сода бикарбона
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прибор: гумена ракавица, продупчена затка со гумено црево, мало пластично шише, дрвце, шпиритусна ламба, ...
Област: Природни науки
МЕТЕОРОЛОГИЈА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: GLOBE во Македонија - Учење и набљудување во корист на животната средина.
Област: Природни науки
Видео за вулкан
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Изработка на модели вулкан и активен вулкан.
Област: Природни науки
Работен лист за дигитална сликовница - Портокали за сите
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Табела Бинго и Лента на приказната како техники при обработка на сликовницата.
Област: Друга
Галилео Галилеј
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Галилео Галилеј, еден од клучните ликови во научната револуција во 16-от и 17-от век, помогнал да се смени ...
Област: Природни науки
Дедо Мраз
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Според историчарката Филис Сикер, децата крај оџаците ги оставале своите чизми наполнети со моркови, слама и ...
Област: Друга
Обичаи за прославата на Велигден
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Велигден се празнува после еврејскиот празник Пасха (хеб.pessach), во првата недела после полна месечина, која ...
Област: Друга
Валентина Владимировна Терешкова - астронаут
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Валентина Владимировна Терешкова (7 март 1937), советски космонаут, прва жена која летна во вселената со ...
Област: Природни науки
8 Март - Меѓународен ден на жената
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Идејата за одбележување на посебен ден посветен на жените потекнува од почетокот на 20-от век, а на неа ...
Област: Друга
Растење и развивање на растенијата
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Што се случува? Растението‐грав расте кон единствениот извор на светлина, дупката на врвот на кутијата, и ...
Област: Природни науки
Безбедноста и здравјето при работа, мобинг
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Закон со кој се утврдуваат мерките за безбедност и здравје при рaбота, обврските на работодавачот и правата и ...
Област: Општествени науки
Наставно ливче за собирање 4 или 5 собироци.
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Проширување на знаењата за собирање 4 или 5 собироци.
Област: Природни науки
Вежби од Периферен агол
Прикачен од: Снежана Захариева
Опис: Вежби од периферен агол
Област: Природни науки
Подготовки за натпревари по физика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: На сите ученици им посакувам многу среќа и успех на престојните натпревари по физика.
Област: Природни науки
Наставно ливче за собирање и одземање до 100
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Кратки бројни изррази запишани во јаболка,кои што откако ќе се пресметаат се обојваат.
Област: Природни науки
Додатна настава за четврто одделение
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Годишна програма со цели, содржини, средства и материјали за реализација на програмата.
Област: Друга
Програма за дополнителна настава - четврто одделение
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Програма со цели, содржини, интегрирана со сите наставни предмети.
Област: Друга
Инсерт-техника - Античка книжевност
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то ...
Област: Општествени науки
Увод во античката лирика
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то ...
Област: Општествени науки
Увод во античката епика
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то ...
Област: Општествени науки
Табела со грцизми и латинизми
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то ...
Област: Општествени науки
Поговорки и фрази
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то ...
Област: Општествени науки
Интерактивен квиз со прашања од темата „Класични јазици“
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Интерактивен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во ...
Област: Општествени науки
Латински фрази
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то ...
Област: Општествени науки
Генеалошка класификација на светските јазици
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то ...
Област: Општествени науки
За класичните јазици
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то ...
Област: Општествени науки
Латински поговорки
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то ...
Област: Општествени науки
Краток увод во античката книжевност
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то ...
Област: Општествени науки
Што е пергамент?
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то ...
Област: Општествени науки
Што е папирус?
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то ...
Област: Општествени науки
Видови писма
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то ...
Област: Општествени науки
План за 5 минути
Прикачен од: Валентина Петрова
Опис: Оваа шема ја користам пред воопшто да седнам да пишувам оперативен план, посебно ако целосно сум фокусирана ...
Област: Општествени науки
Анализа на книжевен лик
Прикачен од: Валентина Петрова
Опис: Ова го користам како помошно ливче во разгледување на книжевниот лик. Како некаква мала збирка на податоците ...
Област: Општествени науки
Make a face
Прикачен од: Бисера Толова
Опис: Направи лице со онлајн апликација. Најпрво учениците ги препознаваат деловите од лицето и ги именуваат. ...
Област: Друга
Конвертирање на текст со Pixton
Прикачен од: Бисера Толова
Опис: Pixton comics е апликација за креирање на стрипови и истата нуди можност да работите во офлајн како и онлајн. ...
Област: Друга
Alphabet letters
Прикачен од: Бисера Толова
Опис: Изучување на англиската азбука со помош на хартиени наракавички за секоја буква. Секој пар од наракавичките ...
Област: Друга
Starfall interactive activities
Прикачен од: Бисера Толова
Опис: Starfall xmas activities with my first graders. The activities aim to evaluate students knowledge on shapes, parts of the face as well as colors. At the end of each activity students listen to a ...
Област: Друга
Видео час - Математика со размислување
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Математика со размислување за второ одделение.
Област: Друга
Nanoogo-платформа за креирање мултимедијални содржини
Прикачен од: Бисера Толова
Опис: Nanoogo is a newer site designed to get kids interested in creative writing projects. At first glance Nanoogo reminded me a bit of Glogster without video and audio elements. On Nanoogo students can ...
Област: Друга
Дигитални алатки за оценување
Прикачен од: Бисера Толова
Опис: Овие алатки се сопственост на Cambridge University и истите можете да ги применувате за евалуација по предметот ...
Област: Друга
Креирање на мултимедијален план за час
Прикачен од: Бисера Толова
Опис: Planboard is a free app which allows you to create multimedia lesson plans with simply logging in with your facebook or google account. You can upload any file type, videos, pictures, and even create ...
Област: Друга
Пример на ООР портфолио
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Интерактивно дигитално портфолио.
Област: Природни науки
Интерактивен дигитален постер - Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Од дневна подготовка до реализација.
Област: Природни науки
Интерактивен дигитален постер - Електромагнетни појави
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Вежби, задачи, тестови, примери на добри практики.
Област: Природни науки
Имплементација на Мировното образование во наставата по македонски јазик
Прикачен од: Јулијана Талеска
Опис: Во овој труд се изнесуваат ставови за потребата на Мировното образование во наставниот процес и начините на ...
Област: Друга
РАМНОТЕЖА НА СИЛИ, ТРИЕЊЕ, ПРИТИСОК
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи
Област: Природни науки
Новогодишна физика - Новогодишна елка
Прикачен од: Maja Kitanoska
Опис: Како да направиме необична новогодишна елка
Област: Природни науки
Едукативен постер за годината, месеците, неделите и деновите
Прикачен од: Maja Kitanoska
Опис: Набљудуваме истражуваме и откриваме колку месеци има годината кои се тие по колку недели има еден месец , ...
Област: Природни науки
Час ФЗО
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: Час по ФЗО во комбинирана паралелка во природни услови
Област: Друга
Презентација за именки и категории кај именките
Прикачен од: Јулијана Талеска
Опис: Оваа презентација може да се искористи за шесто одделение по предметот македонски јазик.
Област: Друга
Приказна во 12 слики
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Растење и развивање на растенијата.
Област: Природни науки
Физика и други наставни предмети
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Координирана настава
Област: Природни науки
Тематски тест - ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи
Област: Природни науки
ТЕХНИКИ НА УЧЕЊЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ТЕХНИКИ ВО НАСТАВАТА ПО ФИЗИКА
Област: Природни науки
Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Тематско повторување преку експерименти
Област: Природни науки
Квиз тест
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: Прашања од Природни науки за трето одд. тема материјали
Област: Природни науки
Постери од спроведени активности
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: Разни содржини од едукативни активности
Област: Друга
Мојот дом
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: Содржини од темите: Семејство, домакинство, општество
Област: Општествени науки
Снежни радости
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: Интегриран час физичко и македонски
Област: Друга
Проект Добивање на природни бои
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: Добивање на природни бои од разни треви
Област: Природни науки
Презентација - Занимливи задачи
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: Занимливи логички задачи
Област: Природни науки
Квиз тест
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: квизот е со прашања од јазик со дадени одговори од кои еден е точен за утврдување и проверување на изучените ...
Област: Природни науки
Техничко образование
Прикачен од: Илчо Ценев
Опис: Промовирање на наставата по ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, споделување на позитивни искуства во наставата ,размена ...
Област: Технички науки
МАТЕМАТИКА
Прикачен од: Снежана Захариева
Опис: Веб страна која ја градам за моите ученици, но и заедно со нив - изобилува со интерактивни материјали кои ...
Област: Природни науки
„Учи математика“
Прикачен од: Снежана Златковска
Опис: Веб страна за ученици и наставници по математика во основно образование.Целосно разработена наставната ...
Област: Природни науки
Транслација
Прикачен од: Снежана Златковска
Опис: Транслација на фигура
Област: Природни науки
Транслација
Прикачен од: Снежана Златковска
Опис: Транслација на точка и отсечка
Област: Природни науки
Користење на wiki при рефлексијата и самооценувањето на учениците
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Како може да се користат вики страниците и poll-daddy.com
Област: Друга
Светски чуда (конструкции)
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација за светските чуда од конструкции -Ајфелова Кула, Светски саем , Сиднејската опера, мостови - ...
Област: Технички науки
Ерозија, поплави,земјотреси
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација од Применета географија - (статистика, ерозија, ерозија на почвата во РМ, поплави - вовед , видови ...
Област: Природни науки
Метали и легури
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација за метали и легури (мерење и контрола,универзално подвижно мерило,примена на ...
Област: Технички науки
Архитектура
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација за архитектура - (што е архитектура, потекло на архитектурата, античка, азиска, исламска, ...
Област: Технички науки
Здрава храна
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација за здрава храна (што е здрава храна, принципи на правилната исхрана, совети за здрава ...
Област: Природни науки
Компјутери (сметачи)
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација на тема „Компјутери“ ( историјат, видови компјутери,работни единици, компоненти, надворешни ...
Област: Технички науки
Вода
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација на тема „Вода“ (вовед, важноста на водата за живот, состојби на водата, океан-море-езеро, извор - ...
Област: Природни науки
Сообраќај
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација за сообраќај (видови сообраќај, хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација, правила ...
Област: Технички науки
Термални извори и природни езера
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација за термални извори и природни езера во РМ со статистички податоци и фотографии.
Област: Природни науки
Фејсбук страница на Весела училница
Прикачен од: Нела Слезенкова Никовска
Опис: Страната содржи материјали и содржини за одделенска настава по различни предмети (наставни листови, ...
Област: Друга
Еколошка веб-страница - Еко плочка
Прикачен од: Нела Слезенкова Никовска
Опис: Еколошка Web - страна со едукативни еколошки содржини
Област: Природни науки
Весела училница - веб-страница
Прикачен од: Нела Слезенкова Никовска
Опис: Web - страна со едукативни содржини, дневни подготовки, изготовки од ученици, работни листови и др.
Област: Природни науки
Креативна техника - АКРОСТИХ
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист по македонски јазик
Област: Друга
Граматички вежби
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист - македонски јазик за V одделение
Област: Друга
2D форми - круг, правоаголник, квадрат, триаголник
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист по математика за I одделение
Област: Природни науки
Внатре - надвор, прави и криви линии
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист за проверка на знаења по математика за I одделение
Област: Природни науки
Бројот 9
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист по математика за I одделение
Област: Природни науки
Бројот 6
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист по математика за I одделение
Област: Природни науки
Броевите 2 и 4
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист математика за I одделение
Област: Природни науки
За секого по нешто
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Публикации
Област: Природни науки
ФИЗИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Да учиме заедно, едни од други и едни со други. ФБ страница за размена на материјали и искуства.
Област: Природни науки
Како се прави блог?
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Следете ги упатствата и направете сопствен блог
Област: Природни науки
КАКО СЕ ПРАВИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Следи ги упатствата и направи своја интернет - страница (веб-сајт).
Област: Природни науки
Броење до 10 - прво одд.
Прикачен од: Светлана Бобевска
Опис: Учениците со разновидни стратегии бројат до 10 напред и назад, с езапознаваат со поимот број,и одредуваат ...
Област: Природни науки
Периферни уреди
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Презентација за изучување на периферните единици на компјутерот за 6 одделение
Област: Технички науки
Единици за меморирање
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Презентација за изучување на уредите за трајно меморирање на податоци во компјутерот.
Област: Технички науки
Трка на плажа
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Презентација која се користи при квиз натпревар помеѓу групи ученици во одделението. Секој точен одговор го ...
Област: Друга
Игри за „Слободни часови“
Прикачен од: Јулијана Талеска
Опис: Овие игри се добри кога атмосферата во училницата е падната. кога има потреба учениците малку да се ...
Област: Друга
Games and workshops manual
Прикачен од: Јулијана Талеска
Опис: Овој учебник е одличен за работа на час. Голем дел од работилниците можат да се адаптираат и да се искористат ...
Област: Друга
Пребарување на интернет
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Предавање за 6 одделение за тоа како се пребарува по интернет
Област: Технички науки
Компјутерски вируси
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Предавање за компјутерски вируси за 6 одделение
Област: Технички науки
Компјутерски мрежи
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Презентација за компјутерски и нивните карактеристики - наменета за ученици од основното образование
Област: Технички науки
Недела на информатиката
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Промовирање на информатиката помеѓу учениците во училиштата Зголемување на интересот на учениците за ...
Област: Технички науки
Иновации - основно образование
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Веб сајт како помагало за предметот Иновации во основното образование
Област: Друга
Оптички илузии
Прикачен од: Aleksandra Andonoska
Опис: Презентацијата беше дел од обуките за наставници за адаптираните наставни програми по природни науки од ...
Област: Природни науки
Струјно коло
Прикачен од: Aleksandra Andonoska
Опис: Презентацијата беше дел од обуките за наставници за адаптираните наставни програми по природни науки од ...
Област: Природни науки
Топење - второ одделение, час 27
Прикачен од: Aleksandra Andonoska
Опис: Презентацијата беше дел од обуките за наставници за адаптираните наставни програми по природни науки од ...
Област: Природни науки
„Раскази“ - Л.Н.Толстој, обработка на лектира
Прикачен од: Aleksandra Andonoska
Опис: Prezi - презентацијата овозможува часот да биде динамичен и поинтересен за учениците. Внесените слики, цртани ...
Област: Друга
Наставничко портфолио
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Web Sajt
Област: Природни науки
https://www.facebook.com/GrandmasGames
Прикачен од: Marina Vasileva
Опис: Grandma's games is a project which aims to overcome the negative aspects of the passive cyber games with creative usage of technology and developing a digital manual for grandma's games ...
Област: Природни науки
Grandmas Games (Бабини игри)
Прикачен од: Marina Vasileva
Опис: Grandma\'s games is a project which aims to overcome the negative aspects of the passive cyber games with creative usage of technology and developing a digital manual for grandma\'s games which would ...
Област: Природни науки
Научи информатика
Прикачен од: Tamara
Опис: Помагало за часовите по информатика
Област: Технички науки
Блог - Изворче
Прикачен од: Tamara
Опис: На овој блог ќе најдете презентации, наставни листови, линкови до едукативни игри, линкови до други блогови, ...
Област: Друга
Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: 163 прашања
Област: Природни науки
Електрични и магнетни појави
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: тест 8/8
Област: Природни науки
Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: тест 8/8
Област: Природни науки
What is Glogster EDU
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Glogster EDU is the leading global education platform for the creative expression of knowledge and skills in the classroom and beyond. We empower educators and students with the technology to create ...
Област: Природни науки
Годишни времиња
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Најчеста забуна во врска со годишните времиња е од кога Земјата ке се приближи до сонцето, тогаш е лето, а ...
Област: Природни науки
Tест по физика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: за VIII деветолетка - тема 1.
Област: Природни науки
GLOBE iN MacedoniA
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Премногу корисен проект, неподржан од никого, на тема - ЕКОЛОГИЈА
Област: Природни науки
Електроскоп
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Изработка на електроскоп
Област: Природни науки
Вежби по физика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Што научивме во седмо одделение?
Област: Природни науки
Хемиски експерименти
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Zn+2HCl=ZnCl2+H2
Област: Природни науки
Интересни едукативни факти преточени во 27 цртежи
Прикачен од: Tamara
Опис: На 21 и 22 октомври, 20-тина деца на две едукативни ликовни работилници организирани од Метаморфозис, за време ...
Област: Друга
домашни животни
Прикачен од: Живко Петровски
Опис: за ЗПО
Област: Природни науки
Дигитални содржини по информатика, англиски јазик и математика
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: ННа овој веб сајт има поставено интерактивни дигитални содржини изработени во Excel со цел користење во ...
Област: Друга
Вештините на 21-от век во наставата по биологија
Прикачен од: Слаѓана Т Стаменкова
Опис: Вештините на 21-от век нудат нов начин на дефинирање на одамна ценетите и употребувани методи на часовите по ...
Област: Природни науки
Хемија - 7 одделение (1 полугодие)
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи по хемија за повторување на изучениот материјал.
Област: Природни науки
Знаци и броеви
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Работилница: Од цртежи до знаци и броеви. Од историја на математика...
Област: Општествени науки
Едукативни презентации на Prezi
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Интересни едукативни презентации
Област: Природни науки
Полугодишен тест на знаењата по физика за 8 одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Што и колку научивме?
Област: Природни науки
Zbatimi i TIK ne mesim
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Zbatimi i Power Point ne mesim gjate prezantimit.
Област: Природни науки
Вежба по биологија: Исхрана кај организмите
Прикачен од: Слаѓана Т Стаменкова
Опис: Преку четирите фази на учење претставена е вежбата по биологија: Исхрана кај организмите.
Област: Природни науки
Истражувања по биологија
Прикачен од: Слаѓана Т Стаменкова
Опис: Истражување за начините на исхрана кај различни видови на животни.
Област: Природни науки
Интеграција на еколошкото образование во редовниот образовен систем
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Подготовка за наставен час.
Област: Природни науки
Магнетни појави
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи за повторување на изучениот материјал.
Област: Природни науки
Електрицитет
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања на темата електрицитет.
Област: Природни науки
Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи на тема движење и сили.
Област: Природни науки
Тематско повторување - Електромагнетни појави
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Повеќе искенирани тестови за тематско повторување за електромагнетни појави.
Област: Природни науки
Тест по физика за VIII одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Годишен тест по физика за VIII одделение.
Област: Природни науки
Тест по физика за VII одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Годишен тест по физика за VII одделение.
Област: Природни науки
Еколошко движење на Никола Тесла
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Информативен текст за еколошкото движење на Никола Тесла, со извадоци од повеќе книги за Никола Тесла.
Област: Природни науки
Полугодишен тест по хемија за 7 одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Полугодишен тест по хемија за 7 одделение. Начинот на бодирање и оценување се превземени од Кенгур.
Област: Природни науки
План за час со примена на ИКТ во наставата
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: План за час со примена на ИКТ во наставата за предметите: Вовед во физиката или Основи на природните науки.
Област: Природни науки
Оценување по физика и хемија
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Критериуми за оценување по физика и хемија
Област: Природни науки
Дополнителна настава по предметот хемија за VIII одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Програма за допoлнителна настава по предметот Хемија за VIII одделение учебна 2011/2012 година
Област: Природни науки
Teorema e Pitagorës
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Është një prezantim i mësimit të teoremës së Piatgorës në klasën e VII si dhe zbatimi i Power Pointit në mësim.
Област: Природни науки
Veb faqja ime
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Është veb faqja ime personale ku mund të gjeni planporgramet nga lënda e matematikës për arsimin fillor si dhe disa punime për sa i përket matematikës.
Област: Природни науки
Тутун
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Лекција за тутунот, низ историја...
Област: Природни науки
Полугодишен тест по хемија за осмо одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Полугодишен тест по хемија за осмо одделение. Колку научивме?
Област: Природни науки
Осцилации, бранови и звук
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи поврзани со осцилациите, брановите и звукот.
Област: Природни науки
Геометриска оптика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи на тема геометриска оптика. Провери колку си научил.
Област: Природни науки
Тематски тест: Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Тематски тест: Движење и сили, за 7 одделение
Област: Природни науки
Ѕвезда Големомечковска
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Приказна за ѕвездите
Област: Природни науки
Доброзрнка Клеткова
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Градба на еукариотска клетка
Област: Природни науки
Јадро и Митохондрија Клетковски
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Јадро и митохондрија
Област: Природни науки
Програма за работа - Актив на јазичари
Прикачен од: Роза Китрозоска
Опис: Годишна програма за учебната 2012/2013 година. Во Активот се наставниците по македонски јазик, англиски јазик и ...
Област: Општествени науки
Вежби и наставни ливчиња по македонски јазик
Прикачен од: Роза Китрозоска
Опис: Вежби, листа за самооценување, наставни листови, тестови.
Област: Општествени науки
Програма за работа на драмска секција
Прикачен од: Роза Китрозоска
Опис: Програма за работа на драмската секција за учебната 2012/2013 година.
Област: Општествени науки
Условни реченици низ македонските суеверија (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вовед во условните реченици со можен услов низ некои македонски суеверија.
Област: Општествени науки
Групи на храна (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Групите во пирамидата на исхрана.
Област: Општествени науки
Сариса Фалангова
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Приказна за сарисата на македонската фаланга.
Област: Општествени науки
Белата Куќа (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Претседателот Барак Обама раскажува за неговиот дом и собите кои ги има таму.
Област: Општествени науки
Дневни рутини (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Видео за дневните рутини на луѓето.
Област: Општествени науки
Позитивна форма на сегашно просто време (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Видео за позитивната форма на сегашно просто време
Област: Општествени науки
Негативна форма на сегашно просто време (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Видео за негативната форма на сегашно просто време.
Област: Општествени науки
Зборовен пентатлон (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Инструкции за играта зборовен пентатлон.
Област: Општествени науки
Verb Relay Race
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежба: Глаголска штафета
Област: Општествени науки
Code Marathon
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игра
Област: Општествени науки
The First Thanksgiving
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Приказна за првиот Ден на благодарноста
Област: Општествени науки
Present Simple Fun
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри за учење
Област: Општествени науки
Present Simple Revision
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри за учење
Област: Општествени науки
Could / Couldn’t
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри за учење
Област: Општествени науки
Adverbs of Manner
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри со прилози за начин
Област: Општествени науки
Countable and Uncountable nouns
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри со бројливи и небројливи именки
Област: Општествени науки
Future Simple Tense
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби за час
Област: Општествени науки
Can Can’t Fun
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри и вежби за учење
Област: Општествени науки
Simple or Continuous
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби за учење
Област: Општествени науки
Potterian Relative Pronouns
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежба: Поврзи ги речениците со релативна заменка.
Област: Општествени науки
Christmas Activities
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби за учење
Област: Општествени науки
Agatha Christie\'s Mystery Solved
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежба за Past Continuous.
Област: Општествени науки
Past Simple or Continuous
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри и вежби за учење.
Област: Општествени науки
Meet my pets
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби за учење.
Област: Општествени науки
Mondays
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вовед во активност
Област: Општествени науки
Love story in an honest manner
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вовед во прилози за начин
Област: Општествени науки
Healthy Food Project
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Проект за здрава храна
Област: Општествени науки
Seven wonders of the ancient world
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Седумте светски чуда во стариот свет
Област: Општествени науки
Dion from Bidyadanga
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Активности за учење.
Област: Општествени науки
The Indian Summer Festival
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Информации за фестивалот Индиско лето.
Област: Општествени науки
The First Marathon
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Jamie Oliver Twitter Test
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Food test
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик
Област: Општествени науки
Christmas test
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Halloween test
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Harry Potter test
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Pirate revision book
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Either, too
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вовед во активност по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Have got / has got
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежба по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик за VIIII одделение
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Пасив
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Презентација за учење на пасив.
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Present Simple Revision
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби за Present Simple.
Област: Општествени науки
Индиректен говор
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Едукативна презентација на Prezi за индиректниот говор на англиски јазик.
Област: Општествени науки
Римски броеви
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Лекција за римските броеви, од историја на математика.
Област: Друга
<<Почетна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <Претходна 55 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>