Квиз за седмо одделение-финале
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Квиз по повод патронат
Област: Природни науки
Квиз за седмо одделение-полуфинале
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Квиз по повод патронат
Област: Природни науки
Квиз за шесто одделение -финале
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Онлајн квиз одржан по повод патронатот на училиштето со ОУ„Кирил и Методиј“ од Стојаково
Област: Природни науки
Квиз за VI одделение-полуфинале
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Онлајн квиз одржан по повод патронатот на училиштето со ОУ„Кирил и Методиј“ од Стојаково
Област: Природни науки
Зајаци и кафези
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Кратка видео приказна која ја покажува примената на заедничките делители, односно најголемиот заеднички ...
Област: Природни науки
ПРИМЕНА НА ДЕЛИВОСТА ВО ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЧИ
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Видеото е направено за мечународниот филмски фестивал „КРЕФ“,. Во него е прикажан еден наставен час во кој ...
Област: Природни науки
Осна симетрија во координатен систем
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Интерактивен онлајн час во кој учениците се запознават со поимот координатен систем и осна симетрија. Исто ...
Област: Природни науки
Геометриски тела
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Интерактивен онлајн час во кој учениците се запознаваат со геометриските тела и нивните својства
Област: Природни науки
Ератостенов експеримент
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Ератостеновиот експеримент се изведен на пролетната и есенската рамноденица, како дел од Светски настан ...
Област: Природни науки
АРХИМЕД
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Архимед бил математичар, физичар и пронаоѓач кој живеел во античката грчка колонија Сиракуза, на островот ...
Област: Природни науки
MBLEDHJA,ZBRITJA,SHUMËZIMI DHE PJESTIMI I THYESAVE
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Mbledhja,zbritja,shumzimi,pjestimi i thyesave
Област: Природни науки
Test -Matematikë kl.V tremujorshi i dytë
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Test -Matematikë
Област: Природни науки
METODA E GJETJES SË NUMRIT NGA THYESAT E RREGULLTA DHE JO TË RREGULLTA
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Metoda e gjetjes se numrit nga thyesa
Област: Природни науки
METODA E KONVERTIMIT TË THYESAVE NË PËRQINDJE
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Konvertimi i thyesave
Област: Природни науки
METODA E KONVERTIMIT TË PËRQINDJES NË THYESË
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Konvertimi i thyesave
Област: Природни науки
METODA E SHNDËRRIMIT TË THYESËS SË PËRZIER NË THYESË TË RËNDOMTË
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Shndërrimi i thyesave
Област: Природни науки
Numri decimal në formë të thyesave me numra të përzier
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Numra decimal
Област: Природни науки
Zbritja e thyesave me emërues të ndryshëm
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Zbritja e thyesave
Област: Природни науки
Mbledhja e thyesave me emërues të ndryshëm
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Mbledhja e thyesave
Област: Природни науки
Krahasimi i thyesave me emërues të barabartë
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: thyesa
Област: Природни науки
Paraqitja e pjestimit si thyesë
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: skema per pjestim dhe thyesë
Област: Природни науки
ФОРУМ ТЕАТАР
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: На бродот Земја не постојат патници, сите сме екипажот Вообичаен скопски ден. Градот се дави во магла и ...
Област: Природни науки
ЕРАТОСТЕНОВ ЕКСПЕРИМЕНТ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: .....Ја меревме сенката на вертикален стап долг 100 cm. Потоа ја одредивме оддалеченста на нашето училиште од ...
Област: Природни науки
Природни науки
Прикачен од: Ordanka Dance Mickova
Опис: Да направиме активен вулкан- Правење модел на активен вулкан, 2 б одд.ООУ „Димитар Миладинов“ - Скопје
Област: Природни науки
Големи волшебства од мали волшебници
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Реализација на еден наставен час.
Област: Природни науки
Ден на Европа
Прикачен од: Ordanka Dance Mickova
Опис: Одбележување на Денот на Европа, 9-05-2012 год., ОУ „Димитар Миладинов“-Скопје,во организација на Канцаларијата ...
Област: Природни науки
Празнична страница за нашиот Патрон
Прикачен од: Ordanka Dance Mickova
Опис: Одбележување на Денот на ОУ,, Димитар Миладинов" - Скопје, 8-11-2012 год.
Област: Природни науки
Со почит кон нашиот Патрон - Димитар Миладинов
Прикачен од: Ordanka Dance Mickova
Опис: Збратимување на ООУ„Димитар Миладинов“-Скопје со ОУ„Султантепе“- Истанбул,Турција
Област: Природни науки
Полуспроводнички уреди
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Дневна подготовка за нова наставна содржина.
Област: Природни науки
Ширење и брзина на звук
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Дневна подготовка за нова наставна содржина.
Област: Природни науки
Бранови
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Дневна подготовка за тематско повторување.
Област: Природни науки
Моќност
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Дневна подготовка на нова наставна содржина
Област: Природни науки
Енергија
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Дневна подготовка за тематско повторување.
Област: Природни науки
Мултимедиа
Прикачен од: Маја Лошанска Тодоровска
Опис: Поим и карактеристики на компјутерска мултимедиа
Област: Природни науки
Градба на атомот
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Хемија - дневна подготовка - повторување на изучениот материјал.
Област: Природни науки
Ковалентна врска
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Хемија - дневна подготовка
Област: Природни науки
Јонска врска
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Хемија - дневна подготовка
Област: Природни науки
Нуркач
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Кога едно тело плива, кога лебди, а кога тоне?
Област: Природни науки
Механика на флуиди 2
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Атмосферски притисок
Област: Природни науки
Архимедова сила или потисок
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Архимедова сила или потисок е силата со која флуидот дејствува на потопеното тело во него, настојувајќи да ...
Област: Природни науки
Механика на флуиди 1
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Загреаната вода плива по површината на студената вода.
Област: Природни науки
Струен круг како алатка во истражување 2
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ИСТРАЖУВАЊЕ – ЕКСПЕРИМЕНТ – 2 Кога водата ја спроведува електричната струја? Дел од спроводникот во ...
Област: Природни науки
Струен круг како алатка во истражување
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Наједноставниот струен круг е составен од извор на електрична струја, прекинувач и потрошувач меѓусебно ...
Област: Природни науки
Кодирани експериментални задачи на тема течности од секојдневието
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Кодирани експериментални задачи на тема течности од секојдневието Задача 1: Ако при експериментирањето ...
Област: Природни науки
Мерење на физички величини
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Физика за 8 одд.
Област: Природни науки
Македонија без отпад
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Рециклирање
Област: Природни науки
ЕКСПЕРИМЕНТ - ГУСТИНА НА ВОДАТА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Потребно: - Два исти стаклени сада со широк отвор (чаши или тегли), - Ладна вода, - Жешка вода, - Боја за колачи ...
Област: Природни науки
Изработка на електронски книги
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Интересен начин на претставување трудови и активности.Погодно за сите возрасти, како авторски труд, ...
Област: Природни науки
Магнетни појави
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Кога Магнус загубил една овца, тргнал да ја бара и се нашол на еден карпест предел на кој неговите потковани ...
Област: Природни науки
Низ животот и делата на големите физичари
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Последните неколку века беа многу плодни за науката. Во 17 век, Исак Њутн ја реши старата контраверза околу ...
Област: Природни науки
Квиз - Атомска и нуклеарна физика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Примена на интерактивна табла во настава
Област: Природни науки
Атомска и нуклеарна физика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Примена на PowerPoint во наставата - Квиз
Област: Природни науки
КВИЗ - Внатрешна енергија и топлина - PowerPoint во наставата
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Квиз - Внатрешна енергија и топлина
Област: Природни науки
Квиз - Внатрешна енергија и топлина
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Интерактивна табла
Област: Природни науки
Сончеви часовници
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Сончеви часовници користејќи моливи вметнати во празни ролни од памучен конец.Ресурси-Ролни од памучен ...
Област: Природни науки
Агрегатни состојби и воден циклус
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: При нормални надворешни услови супстанциите ги среќаваме во три агрегатни состојби: цврста, течна и ...
Област: Природни науки
Електрицитет
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Процесот на откинувањето или присоединувањето електрони кон неутралните атоми е наречен јонизација. ...
Област: Природни науки
Њутнови закони
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Инерција, сила, акција и реакција.
Област: Природни науки
Звучни бранови
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Звучни бранови
Област: Природни науки
Светлински појави
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: 2015 ГОДИНА - ГОДИНА НА СВЕТЛИНАТА
Област: Природни науки
Истражување за Сончев систем
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Научно истражување Добивање и претставување докази: прави набљудувања и ги забележува набљудувањата. ...
Област: Природни науки
Природни науки: СИЛИ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ПРИРОДНИ НАУКИ - III одделение
Област: Природни науки
Питагорова теорема
Прикачен од: Снежана Захариева
Опис: Нешто повеќе за Питагора, Питагоровата теорема и нејзино докажување
Област: Природни науки
ЖИВИ ОРГАНИЗМИ И НИВНИ НЕДОИСТРАЖЕНИ ИНСТРУМЕНТИ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Атмосферскиот и хидростатичкиот притисок, геомагнетизмот, радијацијата, гравитацијата, електтичното поле, ...
Област: Природни науки
Од електромотор до генератор
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Електромоторите се погонски машини кои енергијата на електричната струја ја претвораат во механичка ...
Област: Природни науки
Портфолио - Еколошка машина која пренесува енергија
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Машина која пренесува механичка енергија.
Област: Природни науки
Жарко и Жапко го спасуваат светот
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Училишен еколошки проект. Од планирање до реализација.
Област: Природни науки
Теслин трансформатор
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Од отпадоци до совршенство.
Област: Природни науки
МИЕЊЕ РАЦЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Постапка на темелно миење на рацете.
Област: Природни науки
ЕКО - КАЛЕНДАР
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Потсетник на значајни датуми и манифестации.
Област: Природни науки
ЦУТОВИ - Училишен ЕКО - весник
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Училишен ЕКО - весник
Област: Природни науки
Тест - Магнетни појави
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Тест за деветтоодделенци
Област: Природни науки
Полугодишен тест по хемија за 8. одд.
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Начинот на вреднување е превземен од натпреварот по математика - Кенгур
Област: Природни науки
ТЕСТ ПО ХЕМИЈА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Метали и неметали
Област: Природни науки
ПРОВЕРИ ГИ ЗНАЕЊАТА ПО ХЕМИЈА ОД 8. ОДД.
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи
Област: Природни науки
ПРОВЕРИ КОЛКУ СИ НАУЧИЛ ХЕМИЈА ВО VIII одд.
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: тест
Област: Природни науки
ЗБОГУМ ВИРОЗИ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Чистота како превенција.
Област: Природни науки
Определување на специфичен топлински капацитет на оловни зрнца
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Количество топлина е мерка за внатрешна енергија штосе оддава од едно тело на друго.
Област: Природни науки
Македонија ризница на здрава храна
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Македонски мултиетнички готвач
Област: Природни науки
Големи волшебства од мали волшебници
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Театарска претстава инспирирана од народни песни кои изобилуваат со описи на физички закони.
Област: Природни науки
ИСТОРИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО НА МЕСЕЧИНАТА СО КОСМИЧКИ ЛЕТАЛА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прва истражувачка станица кон Месечината е лансирана 15 месеци по лансирањето на првиот вештачки сателит на ...
Област: Природни науки
Шарко и жапко го спасуваат светот
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: План на работа за ЕКО проект.
Област: Природни науки
Сина планета
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: "Хартии, шишиња, се и сешто, Запрете луѓе, сторете нешто"
Област: Природни науки
Докажување на јаглерод диоксид добиен со реакција на оцет и сода бикарбона
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прибор: гумена ракавица, продупчена затка со гумено црево, мало пластично шише, дрвце, шпиритусна ламба, ...
Област: Природни науки
МЕТЕОРОЛОГИЈА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: GLOBE во Македонија - Учење и набљудување во корист на животната средина.
Област: Природни науки
Видео за вулкан
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Изработка на модели вулкан и активен вулкан.
Област: Природни науки
Галилео Галилеј
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Галилео Галилеј, еден од клучните ликови во научната револуција во 16-от и 17-от век, помогнал да се смени ...
Област: Природни науки
Валентина Владимировна Терешкова - астронаут
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Валентина Владимировна Терешкова (7 март 1937), советски космонаут, прва жена која летна во вселената со ...
Област: Природни науки
Растење и развивање на растенијата
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Што се случува? Растението‐грав расте кон единствениот извор на светлина, дупката на врвот на кутијата, и ...
Област: Природни науки
Наставно ливче за собирање 4 или 5 собироци.
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Проширување на знаењата за собирање 4 или 5 собироци.
Област: Природни науки
Вежби од Периферен агол
Прикачен од: Снежана Захариева
Опис: Вежби од периферен агол
Област: Природни науки
Подготовки за натпревари по физика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: На сите ученици им посакувам многу среќа и успех на престојните натпревари по физика.
Област: Природни науки
Наставно ливче за собирање и одземање до 100
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Кратки бројни изррази запишани во јаболка,кои што откако ќе се пресметаат се обојваат.
Област: Природни науки
Пример на ООР портфолио
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Интерактивно дигитално портфолио.
Област: Природни науки
Интерактивен дигитален постер - Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Од дневна подготовка до реализација.
Област: Природни науки
Интерактивен дигитален постер - Електромагнетни појави
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Вежби, задачи, тестови, примери на добри практики.
Област: Природни науки
РАМНОТЕЖА НА СИЛИ, ТРИЕЊЕ, ПРИТИСОК
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи
Област: Природни науки
Новогодишна физика - Новогодишна елка
Прикачен од: Maja Kitanoska
Опис: Како да направиме необична новогодишна елка
Област: Природни науки
Едукативен постер за годината, месеците, неделите и деновите
Прикачен од: Maja Kitanoska
Опис: Набљудуваме истражуваме и откриваме колку месеци има годината кои се тие по колку недели има еден месец , ...
Област: Природни науки
Приказна во 12 слики
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Растење и развивање на растенијата.
Област: Природни науки
Физика и други наставни предмети
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Координирана настава
Област: Природни науки
Тематски тест - ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи
Област: Природни науки
ТЕХНИКИ НА УЧЕЊЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ТЕХНИКИ ВО НАСТАВАТА ПО ФИЗИКА
Област: Природни науки
Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Тематско повторување преку експерименти
Област: Природни науки
Квиз тест
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: Прашања од Природни науки за трето одд. тема материјали
Област: Природни науки
Проект Добивање на природни бои
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: Добивање на природни бои од разни треви
Област: Природни науки
Презентација - Занимливи задачи
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: Занимливи логички задачи
Област: Природни науки
Квиз тест
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: квизот е со прашања од јазик со дадени одговори од кои еден е точен за утврдување и проверување на изучените ...
Област: Природни науки
МАТЕМАТИКА
Прикачен од: Снежана Захариева
Опис: Веб страна која ја градам за моите ученици, но и заедно со нив - изобилува со интерактивни материјали кои ...
Област: Природни науки
„Учи математика“
Прикачен од: Снежана Златковска
Опис: Веб страна за ученици и наставници по математика во основно образование.Целосно разработена наставната ...
Област: Природни науки
Транслација
Прикачен од: Снежана Златковска
Опис: Транслација на фигура
Област: Природни науки
Транслација
Прикачен од: Снежана Златковска
Опис: Транслација на точка и отсечка
Област: Природни науки
Ерозија, поплави,земјотреси
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација од Применета географија - (статистика, ерозија, ерозија на почвата во РМ, поплави - вовед , видови ...
Област: Природни науки
Здрава храна
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација за здрава храна (што е здрава храна, принципи на правилната исхрана, совети за здрава ...
Област: Природни науки
Вода
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација на тема „Вода“ (вовед, важноста на водата за живот, состојби на водата, океан-море-езеро, извор - ...
Област: Природни науки
Термални извори и природни езера
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација за термални извори и природни езера во РМ со статистички податоци и фотографии.
Област: Природни науки
Еколошка веб-страница - Еко плочка
Прикачен од: Нела Слезенкова Никовска
Опис: Еколошка Web - страна со едукативни еколошки содржини
Област: Природни науки
Весела училница - веб-страница
Прикачен од: Нела Слезенкова Никовска
Опис: Web - страна со едукативни содржини, дневни подготовки, изготовки од ученици, работни листови и др.
Област: Природни науки
2D форми - круг, правоаголник, квадрат, триаголник
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист по математика за I одделение
Област: Природни науки
Внатре - надвор, прави и криви линии
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист за проверка на знаења по математика за I одделение
Област: Природни науки
Бројот 9
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист по математика за I одделение
Област: Природни науки
Внатре - надвор
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист по математика за I одделение
Област: Природни науки
Бројот 6
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист по математика за I одделение
Област: Природни науки
Броевите 2 и 4
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист математика за I одделение
Област: Природни науки
Десетки и единици до 20
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист по математика за I одделение
Област: Природни науки
Броеви до 20
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист - броеви до 20 за I одделение
Област: Природни науки
Наставен лист
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: По математика за I одделение - парови броеви
Област: Природни науки
За секого по нешто
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Публикации
Област: Природни науки
ФИЗИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Да учиме заедно, едни од други и едни со други. ФБ страница за размена на материјали и искуства.
Област: Природни науки
Како се прави блог?
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Следете ги упатствата и направете сопствен блог
Област: Природни науки
КАКО СЕ ПРАВИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Следи ги упатствата и направи своја интернет - страница (веб-сајт).
Област: Природни науки
Броење до 10 - прво одд.
Прикачен од: Светлана Бобевска
Опис: Учениците со разновидни стратегии бројат до 10 напред и назад, с езапознаваат со поимот број,и одредуваат ...
Област: Природни науки
Оптички илузии
Прикачен од: Aleksandra Andonoska
Опис: Презентацијата беше дел од обуките за наставници за адаптираните наставни програми по природни науки од ...
Област: Природни науки
Струјно коло
Прикачен од: Aleksandra Andonoska
Опис: Презентацијата беше дел од обуките за наставници за адаптираните наставни програми по природни науки од ...
Област: Природни науки
Топење - второ одделение, час 27
Прикачен од: Aleksandra Andonoska
Опис: Презентацијата беше дел од обуките за наставници за адаптираните наставни програми по природни науки од ...
Област: Природни науки
Наставничко портфолио
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Web Sajt
Област: Природни науки
Е-математика
Прикачен од: Tamara
Опис: Помош при совладување математички вештини
Област: Природни науки
https://www.facebook.com/GrandmasGames
Прикачен од: Marina Vasileva
Опис: Grandma's games is a project which aims to overcome the negative aspects of the passive cyber games with creative usage of technology and developing a digital manual for grandma's games ...
Област: Природни науки
Grandmas Games (Бабини игри)
Прикачен од: Marina Vasileva
Опис: Grandma\'s games is a project which aims to overcome the negative aspects of the passive cyber games with creative usage of technology and developing a digital manual for grandma\'s games which would ...
Област: Природни науки
Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: 163 прашања
Област: Природни науки
Електрични и магнетни појави
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: тест 8/8
Област: Природни науки
Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: тест 8/8
Област: Природни науки
What is Glogster EDU
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Glogster EDU is the leading global education platform for the creative expression of knowledge and skills in the classroom and beyond. We empower educators and students with the technology to create ...
Област: Природни науки
Годишни времиња
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Најчеста забуна во врска со годишните времиња е од кога Земјата ке се приближи до сонцето, тогаш е лето, а ...
Област: Природни науки
Tест по физика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: за VIII деветолетка - тема 1.
Област: Природни науки
GLOBE iN MacedoniA
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Премногу корисен проект, неподржан од никого, на тема - ЕКОЛОГИЈА
Област: Природни науки
Електроскоп
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Изработка на електроскоп
Област: Природни науки
Вежби по физика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Што научивме во седмо одделение?
Област: Природни науки
Хемиски експерименти
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Zn+2HCl=ZnCl2+H2
Област: Природни науки
домашни животни
Прикачен од: Живко Петровски
Опис: за ЗПО
Област: Природни науки
Вештините на 21-от век во наставата по биологија
Прикачен од: Слаѓана Т Стаменкова
Опис: Вештините на 21-от век нудат нов начин на дефинирање на одамна ценетите и употребувани методи на часовите по ...
Област: Природни науки
Хемија - 7 одделение (1 полугодие)
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи по хемија за повторување на изучениот материјал.
Област: Природни науки
Едукативни презентации на Prezi
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Интересни едукативни презентации
Област: Природни науки
Полугодишен тест на знаењата по физика за 8 одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Што и колку научивме?
Област: Природни науки
Zbatimi i TIK ne mesim
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Zbatimi i Power Point ne mesim gjate prezantimit.
Област: Природни науки
Вежба по биологија: Исхрана кај организмите
Прикачен од: Слаѓана Т Стаменкова
Опис: Преку четирите фази на учење претставена е вежбата по биологија: Исхрана кај организмите.
Област: Природни науки
Истражувања по биологија
Прикачен од: Слаѓана Т Стаменкова
Опис: Истражување за начините на исхрана кај различни видови на животни.
Област: Природни науки
Интеграција на еколошкото образование во редовниот образовен систем
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Подготовка за наставен час.
Област: Природни науки
Магнетни појави
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи за повторување на изучениот материјал.
Област: Природни науки
Електрицитет
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања на темата електрицитет.
Област: Природни науки
Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи на тема движење и сили.
Област: Природни науки
Тематско повторување - Електромагнетни појави
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Повеќе искенирани тестови за тематско повторување за електромагнетни појави.
Област: Природни науки
Тест по физика за VIII одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Годишен тест по физика за VIII одделение.
Област: Природни науки
Тест по физика за VII одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Годишен тест по физика за VII одделение.
Област: Природни науки
Еколошко движење на Никола Тесла
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Информативен текст за еколошкото движење на Никола Тесла, со извадоци од повеќе книги за Никола Тесла.
Област: Природни науки
Полугодишен тест по хемија за 7 одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Полугодишен тест по хемија за 7 одделение. Начинот на бодирање и оценување се превземени од Кенгур.
Област: Природни науки
План за час со примена на ИКТ во наставата
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: План за час со примена на ИКТ во наставата за предметите: Вовед во физиката или Основи на природните науки.
Област: Природни науки
Оценување по физика и хемија
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Критериуми за оценување по физика и хемија
Област: Природни науки
Дополнителна настава по предметот хемија за VIII одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Програма за допoлнителна настава по предметот Хемија за VIII одделение учебна 2011/2012 година
Област: Природни науки
Teorema e Pitagorës
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Është një prezantim i mësimit të teoremës së Piatgorës në klasën e VII si dhe zbatimi i Power Pointit në mësim.
Област: Природни науки
Veb faqja ime
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Është veb faqja ime personale ku mund të gjeni planporgramet nga lënda e matematikës për arsimin fillor si dhe disa punime për sa i përket matematikës.
Област: Природни науки
Тутун
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Лекција за тутунот, низ историја...
Област: Природни науки
Полугодишен тест по хемија за осмо одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Полугодишен тест по хемија за осмо одделение. Колку научивме?
Област: Природни науки
Осцилации, бранови и звук
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи поврзани со осцилациите, брановите и звукот.
Област: Природни науки
Геометриска оптика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи на тема геометриска оптика. Провери колку си научил.
Област: Природни науки
Тематски тест: Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Тематски тест: Движење и сили, за 7 одделение
Област: Природни науки
Ѕвезда Големомечковска
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Приказна за ѕвездите
Област: Природни науки
Доброзрнка Клеткова
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Градба на еукариотска клетка
Област: Природни науки
Јадро и Митохондрија Клетковски
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Јадро и митохондрија
Област: Природни науки
<<Почетна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <Претходна 32 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>