Старите македонски имиња на месеците
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Старите македонски имиња на месеците биле поврзани со природните циклуси или земјоделските работи кои се ...
Област: Друга
РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ОД НАТПРЕВАРИ ПО ФИЗИКА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Збирка од 140 задачи
Област: Природни науки
Земја - активна планета
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ООУ "Димитар Миладинов" Општина Центар - Скопје
Област: Природни науки
ПАРОВИ НА ПАЈАЦИ НА ДЕЛИТЕЛИ
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Интерактивен работен лист за одредување на заедничките делители на два броја преку„ парови од пајаци“.
Област: Природни науки
СОБИРАЊЕ НА ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Интерактивен работен лист за собирање на децимални броеви. Задачата е поставена во вид на игра, во која треба ...
Област: Природни науки
ПРИЗМИ
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Интерактивен работен лист за призми.
Област: Природни науки
Пајак на делители
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Интерактивен работен лист во кој учениците вежбаат парови делители.
Област: Природни науки
ЗАЈАЦИ И КАФЕЗИ (НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК)
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Видеото еднаш како ресурс е објавено на англиски јазик, ова е македонската верзија. Во него на почетокот се ...
Област: Природни науки
МАТЕМАТИКА, ЗДРАВЈЕ И КОДИРАЊЕ
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Интерактивна презентација инспирирана од настанот Математика, здравје и кодирање одржан по повод ...
Област: Природни науки
ЗАДАЧИ КРЕИРАНИ ОД УЧЕНИЦИ
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Мини збирка од задачи кои уќениците ги креираа врз основа на продуктите кои ги добија од проектот СЛАТКА ...
Област: Природни науки
ГЕОМЕТРИКО И ГЕОМЕТРИКА
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Проект во кој учениците изработуваат кукли од 2Д и 3Д форми и поставуваат прашања за нивните својства
Област: Природни науки
СЛАТКА МАТЕМАТИКА
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Проект во којшто учениците изработуваат слатки во форма на геометриски тела
Област: Природни науки
МНОЖЕЊЕ НА ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Презентација во која е опишан методот играње улоги како пчелки и цветови за да се совлада множењето и ...
Област: Природни науки
Pet Buster - Unit 8 (Peaceful People)
Прикачен од: Ивана Банчоковска
Опис: Презентацијата е во вид на предавање. Поттикнува дискусија и се обработува обилен вокабулар на оваа тема ...
Област: Друга
Задачи за вежбање
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Избрани задачи за вежбање со решение.
Област: Природни науки
Низа на Фибоначи
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Видео направено од ученикот Коста Апостолов, ученик од седмо одделение во ООУ„Петар Мусев“Богданци
Област: Природни науки
Квиз за деветто одделение-финале
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Квиз по повод патронат
Област: Природни науки
Квиз за деветто одделение-полуфинале
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Квиз по повод патронатот
Област: Природни науки
Квиз за осмо одделение-финале
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Квиз по повод патронат
Област: Природни науки
Квиз за осмо одделение-полуфинале
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Квиз по повод патронат
Област: Природни науки
<Претходна 2 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>