СВЕТЛИНА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ИНТЕРАКТИВЕН STEM ПОЗТЕР
Област: Природни науки
ЕЛЕКТРИЦИТЕТ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ИНТЕРАКТИВЕН STEM ПОСТЕР
Област: Природни науки
Презентации - зависносложени реченици
Прикачен од: Валентина Петрова
Опис: Плејлиста на YouTube наменете за појаснување и разработување на различните видови зависносложени реченици.
Област: Друга
ПОИМ ЗА ПЕРИМЕТАР, ПЛОШТИНА И ВОЛУМЕН
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Видео во кое се објаснети и прикажани преку анимации поимите периметар, плоштина и волумен
Област: Природни науки
ПОИМ ЗА РАЗМЕР
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Видео за воведување на размер
Област: Природни науки
Detyra kontrolluese
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Matematikë
Област: Природни науки
Detyra kontrolluese kl. II MATEMATIKË
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Detyra kontrolluese
Област: Природни науки
Fletë pune kl. e dytë
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Matematikë
Област: Природни науки
Fletë pune-gjysma dhe çereku
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Nje e dyta dhe nje e katerta
Област: Природни науки
ПОИМ ЗА ДРОПКА
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Едукативно видео за воведување на дропки.
Област: Природни науки
ПРЕПОЛОВУВАЊЕ НА БРОЕВИ
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Едукативно видео наменето за учениците од оддаленска настава.
Област: Природни науки
Thyesat
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Lojra matematikore on-line me thyesa
Област: Природни науки
Ekuacionet
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Ekuacionet grafike
Област: Природни науки
Fletë pune-ditët,javët,muajt dhe vitet
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Matematikë-plan-program Kembrixh
Област: Природни науки
Fletë pune
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Matematikë fletë pune kl. II
Област: Природни науки
Подготовка на игра – „ПАТЕКА НА ЗНАЕЊЕТО“
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Согледувајќи ги потребите на учениците од моето одделение за дополнителна мотивација при повторување на ...
Област: Уметност
Анализа на стихотворба со примена на техники од ЈП
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Анализа на стихотворбата "Песна за месеците" - применета техника "книга на одделението" од ...
Област: Друга
Изложба на домашни миленици
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Проектна активност преку која учениците ја зголемија свеста за негување и чување на миленичињата. ...
Област: Друга
Љубовта има исто значење на секој јазик – проектна активност
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Проектна активност преку која учениците со истражување и користење на Google Translate пребаруваа како се пишува и ...
Област: Уметност
Македонија и нејзините соседи
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Истражувачка активност по општество од која произлезе инетересно нагледно средство за во училницата
Област: Општествени науки
<Претходна 2 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>