Брошура за екологијата стр.2
Прикачен од: Соња Спанџова
Опис: Пораки за поттикнување на еколошката свест кај луѓето - стр.2
Област: Природни науки
Брошура за екологијата
Прикачен од: Соња Спанџова
Опис: Како еден од финалните продукти на проектот „ЕКОЛОГИЈАТА-КРАЛИЦА НА ПЛАНЕТАТА“ беше брошурата изработена ...
Област: Природни науки
Меѓупредметно интегрирање на содржините ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ и ФИЗИКА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Една од клучните врски помеѓу овие два наставни предмети се физичките величини и нивните единици мерки.
Област: Природни науки
Старите македонски имиња на месеците
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Старите македонски имиња на месеците биле поврзани со природните циклуси или земјоделските работи кои се ...
Област: Друга
Портфолио Семантис
Прикачен од: Елена Николовска
Опис: Почнувајќи од 2011 година, професор Николовска активно се вклучува во меѓународни проекти на француски јазик ...
Област: Друга
АРХИМЕД
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Архимед бил математичар, физичар и пронаоѓач кој живеел во античката грчка колонија Сиракуза, на островот ...
Област: Природни науки
Магнетни појави
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Кога Магнус загубил една овца, тргнал да ја бара и се нашол на еден карпест предел на кој неговите потковани ...
Област: Природни науки
Низ животот и делата на големите физичари
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Последните неколку века беа многу плодни за науката. Во 17 век, Исак Њутн ја реши старата контраверза околу ...
Област: Природни науки
Велигденски јајца - Мостови на пријателство - Русија
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Природно вапсување на јајцата Пред вапсувањето јајцата убаво измијте ги со вода во која сте додале малку ...
Област: Друга
Од електромотор до генератор
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Електромоторите се погонски машини кои енергијата на електричната струја ја претвораат во механичка ...
Област: Природни науки