Ератостенов експеримент
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Помина есенската рамноденица. Да имаме време да се подготвиме за пролетната рамноденица го споделувам овој ...
Област: Природни науки
Моделирање на 3D форми (amazing wrench)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се ...
Област: Природни науки
Моделирање на 3D форми (table and chair)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се ...
Област: Природни науки
Моделирање на 3D форми(Bottle and bowls)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се ...
Област: Природни науки
Моделирање на 3D форми (mini house)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се ...
Област: Природни науки
Латинизми, грцизми и интернационализми во македонскиот јазик
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Презентација од темата Класични јазици по изборниот предмет Класичната култура во европската цивилизација ...
Област: Друга
Посета на Израел(Палестина)
Прикачен од: Biljana Antova
Опис: Целта е накратко да се запознаете со земјата во која бил роден, живеел и бил разапнат Господ Исус Христос. Со ...
Област: Општествени науки
ОЦЕНУВАЊЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Оценување е процес на прибирање и интерпретирање информации за учење и постигнувања на учениците.
Област: Природни науки
ПРОГРАМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПОСТЕРИ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ПОВЕЌЕ ЛЕСНИ ПРОГРАМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПОСТЕРИ; ПЛАКАТИ; БРОШУРИ,...Собрани на едно место.
Област: Природни науки
Ератостенов експеримент
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Ератостеновиот експеримент се изведен на пролетната и есенската рамноденица, како дел од Светски настан ...
Област: Природни науки