Информатика 6 одд - материјали
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: OneNote тетратка со материјали за ученици за совладување на содржините по предметот информатика 6 одделение од ...
Област: Технички науки
Историски развој на компјутерите
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Интерактивна лекција - Историски развој на интернетот.
Област: Технички науки
Авантурите на програмко
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Онлан соба за бегство. Преку решавање на неколку загатки со содржини од алгоритми и алгоритамско ...
Област: Технички науки
ПРОГРАМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПОСТЕРИ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ПОВЕЌЕ ЛЕСНИ ПРОГРАМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПОСТЕРИ; ПЛАКАТИ; БРОШУРИ,...Собрани на едно место.
Област: Природни науки
Е - УЧЕЊЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ПОВЕЌЕ РЕСУРСИ НА ЕДНО МЕСТО.
Област: Природни науки
Подготовка на игра – „ПАТЕКА НА ЗНАЕЊЕТО“
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Согледувајќи ги потребите на учениците од моето одделение за дополнителна мотивација при повторување на ...
Област: Уметност
Сценарио за новогодишна приредба за I одделение
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Комплетно сценарио со најава, стихотворби, музички точки и драматизации
Област: Уметност
Поим за степен
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Интерактивна презентација со квиз
Област: Природни науки
ПАРОВИ НА ПАЈАЦИ НА ДЕЛИТЕЛИ
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Интерактивен работен лист за одредување на заедничките делители на два броја преку„ парови од пајаци“.
Област: Природни науки
МАТЕМАТИКА, ЗДРАВЈЕ И КОДИРАЊЕ
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Интерактивна презентација инспирирана од настанот Математика, здравје и кодирање одржан по повод ...
Област: Природни науки