Демонстрациите и нивната улога во наставата по физика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Демонстрацијата има истражувачки карактер и неопходно е таа да биде проследена со теории, а тоа значи дека ...
Област: Природни науки
Basni
Прикачен од: Vesna Jankovska
Опис: prezentacija koja definiše pojam basna, glavni likovi basne, poznati pisci basni i obrada Ezopove basne
Област: Друга
Вежби со изучените печатну букви од А до Ѓ
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Учениците преку Power point prezentacija полесно да ги совладаат изучените укви и да ги препознаваат на различни ...
Област: Општествени науки
Артикулација и дискриминација на гласот Ч
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Артикулација и дискриминација на гласот Ч
Област: Друга
Артикулација и дискриминација на гласот Ш
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Артикулација и дискриминација на гласот Ш
Област: Друга
Убавините на нашата таковина
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Презентација за убавините на нашата татковина
Област: Друга
Професии
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Презентација за професии за прво одделение општество
Област: Друга
Безбедно место за играње
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Презентација за сообраќај за прво одделение по општество.
Област: Друга
Вагата во рамнотежа
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Презентација за ученици од прво одделение за запознавање со вагата и како се мери со неа.
Област: Друга
Развигорчето ја разбудува природата
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Приказна по серија слики преку презентација за прво одделение
Област: Друга