Презентација за наставен час
Прикачен од: Милица Маринковиќ
Опис: Презентација за наставен час по математика за 5 одделение „Инверзни операции“
Област: Природни науки
Презентација за наставен час
Прикачен од: Зорица Бебекоска Спиридонов
Опис: Презентација за наставен час по хемија за 9 одд. ,,Добивање на соли од метални оксид ,,
Област: Природни науки
ОЦЕНУВАЊЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Оценување е процес на прибирање и интерпретирање информации за учење и постигнувања на учениците.
Област: Природни науки
Проект МИО – ЕДУКАЦИЈА ЗА РАЗЛИЧНОСТ И ИНКЛУЗИВНА ЕДУКАЦИЈА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Какво влијание ќе има проектот врз општеството , директните и индиректни релации со главната замисла на ...
Област: Природни науки
Што е снег?
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Кристалите на мраз се лепат заедно и формираат снегулки. Кога снегулките ќе станат доволно тешки паѓаат на ...
Област: Природни науки
ДНЕВНИК ОД УЧЕБНАТА 2016/2017
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Ажурирање на сработените активности и постигнатиот успех.
Област: Природни науки
ПОИМ ЗА РАЗМЕР
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Видео за воведување на размер
Област: Природни науки
STEM POSTER - OOR AidaFizika
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Ако можеш да замислиш, можеш и да создадеш!
Област: Природни науки
ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВНИ РЕСУРСИ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: За само неколку години, отворените образовни ресурси станаа дел од редовната настава како работна тетратка, ...
Област: Природни науки
Драматизација за Нова година
Прикачен од: Соња Спанџова
Опис: Новогодишна драматизација Ликови - пет девојчиња и четири момчиња
Област: Друга
1 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>