Brojevi od 0 - 10
Прикачен од: Изета Бабачиќ
Опис: Обработка на наставна единица БРОЕВИ ОД 0 - 10, за прво одделенеи во настава на босански јазик
Област: Природни науки
Saobraćajna/prometna sredstva
Прикачен од: Изета Бабачиќ
Опис: Обработка на наставна единица СООБРАЌАЈНИ ПРОМЕТНИ СРЕДСТВА за прво одделение во настава на босански јазик
Област: Општествени науки
Млади истражувачи
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Пример за одличен наставнички е-дневник, паметник, кој спасува од заборав се што сте сработиле, вие и вашите ...
Област: Природни науки
Ератостенов експеримент
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Помина есенската рамноденица. Да имаме време да се подготвиме за пролетната рамноденица го споделувам овој ...
Област: Природни науки
Букварка за второ одделение
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Со помош на стихови и гатанки учениците полесно да ги совладаат буквите од македонската азбука
Област: Природни науки
Набљудување на карактеристиките на годишното време есен
Прикачен од: Мери Нолчева
Опис: Онлајн книга креирана со визуелна поддршка за годишното време есен, адаптирана за ученици од аутистичниот ...
Област: Природни науки
Делови на тело
Прикачен од: Мери Нолчева
Опис: Визуелна апликација за пронаоѓање и спојување на деловите од телото. Наменета за ученици со посебни потреби.
Област: Природни науки
Мојата училница
Прикачен од: Мери Нолчева
Опис: Визуелна игра каде што ученикот има за задача да ги препознае и спои материјалите што ги користи на училиште. ...
Област: Природни науки
Структура на атомот квиз
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Оваа активност нуди можност преку интерактивна игра учениците низ забава да го гопроверат знаењето за ...
Област: Природни науки
Квиз Агрегатни состојби на материјата
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Оваа активност нуди можност преку интерактивна игра учениците низ забава да го гопроверат знаењето за ...
Област: Природни науки
1 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>