Carryhealthy.com
Pharmshop.biz
Pharmausabuyonline.com
Ivantagehealth.net
ushealthworks.net
orderpharmaonline.com
implantologiadentalepisa.com
Pharmapillsdiscount.com
Lifestore24x7.com
Pharmashopbiz.com
generic viagra cialis levitra cheap
how to buy viagra in canada online
prednisone online kopen
cialis one day online
levitra generico vendita online
where to buy viagra nz
prednisone purchase canada
cheap viagra cialis levitra
levitra generico vendita online
where to buy viagra nz
prednisone purchase canada
cheap viagra cialis levitra
Адријана Тодорова


Институција: ООУ„Петар Мусев“ Богданци
Лични сајтови:
http://adrijanatodorova.blogspot.mk/
Кратка биографија: Наставник по математика и физика
ПРИЗМИ
Опис: Интерактивен работен лист за призми.
Јазик: Македонски
СОБИРАЊЕ НА ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ
Опис: Интерактивен работен лист за собирање на децимални броеви. Задачата е поставена во вид на игра, во која треба учениците да ги поставуваат броевите на соодветното место.
Јазик: Македонски
Пајак на делители
Опис: Интерактивен работен лист во кој учениците вежбаат парови делители.
Јазик: Македонски
МАТЕМАТИКА, ЗДРАВЈЕ И КОДИРАЊЕ
Опис: Интерактивна презентација инспирирана од настанот Математика, здравје и кодирање одржан по повод Европската недела на кодирање
Јазик: Македонски
ЗАДАЧИ КРЕИРАНИ ОД УЧЕНИЦИ
Опис: Мини збирка од задачи кои уќениците ги креираа врз основа на продуктите кои ги добија од проектот СЛАТКА МАТЕМАТИКА
Јазик: Македонски
МНОЖЕЊЕ НА ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ
Опис: Презентација во која е опишан методот играње улоги како пчелки и цветови за да се совлада множењето и делењето на децимални броеви
Јазик: Македонски
ЗАЈАЦИ И КАФЕЗИ (НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК)
Опис: Видеото еднаш како ресурс е објавено на англиски јазик, ова е македонската верзија. Во него на почетокот се покажува како со поош на POWER POINT може да се креираат фигури, а потоа е дадена примената на деливоста преку анимација.
Јазик: Македонски
СЛАТКА МАТЕМАТИКА
Опис: Проект во којшто учениците изработуваат слатки во форма на геометриски тела
Јазик: Македонски
ГЕОМЕТРИКО И ГЕОМЕТРИКА
Опис: Проект во кој учениците изработуваат кукли од 2Д и 3Д форми и поставуваат прашања за нивните својства
Јазик: Македонски
Ератостенов експеримент
Опис: Ератостеновиот експеримент се изведен на пролетната и есенската рамноденица, како дел од Светски настан подржан од Европската комисија за образование
Јазик: Македонски
Геометриски тела
Опис: Интерактивен онлајн час во кој учениците се запознаваат со геометриските тела и нивните својства
Јазик: Македонски
Осна симетрија во координатен систем
Опис: Интерактивен онлајн час во кој учениците се запознават со поимот координатен систем и осна симетрија. Исто така вежбаат примена на внесување на точки во координатен систем и осна симетрија во координатен систем
Јазик: Македонски
ПРИМЕНА НА ДЕЛИВОСТА ВО ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЧИ
Опис: Видеото е направено за мечународниот филмски фестивал „КРЕФ“,. Во него е прикажан еден наставен час во кој се обработува примената на деливоста во текстуални задачи
Јазик: Македонски
Зајаци и кафези
Опис: Кратка видео приказна која ја покажува примената на заедничките делители, односно најголемиот заеднички делител
Јазик: Англиски
Квиз за VI одделение-полуфинале
Опис: Онлајн квиз одржан по повод патронатот на училиштето со ОУ„Кирил и Методиј“ од Стојаково
Јазик: Македонски
Квиз за шесто одделение -финале
Опис: Онлајн квиз одржан по повод патронатот на училиштето со ОУ„Кирил и Методиј“ од Стојаково
Јазик: Македонски
Квиз за седмо одделение-полуфинале
Опис: Квиз по повод патронат
Јазик: Македонски
Квиз за седмо одделение-финале
Опис: Квиз по повод патронат
Јазик: Македонски
Квиз за осмо одделение-полуфинале
Опис: Квиз по повод патронат
Јазик: Македонски
Квиз за осмо одделение-финале
Опис: Квиз по повод патронат
Јазик: Македонски
Квиз за деветто одделение-полуфинале
Опис: Квиз по повод патронатот
Јазик: Македонски
Квиз за деветто одделение-финале
Опис: Квиз по повод патронат
Јазик: Македонски
Низа на Фибоначи
Опис: Видео направено од ученикот Коста Апостолов, ученик од седмо одделение во ООУ„Петар Мусев“Богданци
Јазик: Македонски
Задачи за вежбање
Опис: Избрани задачи за вежбање со решение.
Јазик: Македонски
БУКЕТИ ОД ЦВЕЌИЊА
Опис: Видео за примена на најголем заеднички делител
Јазик: Македонски
ПАРОВИ НА ПАЈАЦИ НА ДЕЛИТЕЛИ
Опис: Интерактивен работен лист за одредување на заедничките делители на два броја преку„ парови од пајаци“.
Јазик: Македонски
Поим за степен
Опис: Интерактивна презентација со квиз
Јазик: Македонски
ИГРАЧКИТЕ НА ГЕОМЕТРИКО
Опис: Едукативно видео за запознавање со геометриските тела и нивните својства
Јазик: Македонски