Мери Нолчева


Институција: ПОУ Д-р Златан Сремец - Скопје
Лични сајтови:

Кратка биографија: Магистер по специјална едукација и рехабилитација со 7 годишно искуство. Моментално вработена во посебно основно училиште каде што работи со ученици со аутизам во одделенска настава.
Мојата училница
Опис: Визуелна игра каде што ученикот има за задача да ги препознае и спои материјалите што ги користи на училиште. Апликацијата е дизајнирана за ученици со посебни потреби.
Јазик: Македонски
Делови на тело
Опис: Визуелна апликација за пронаоѓање и спојување на деловите од телото. Наменета за ученици со посебни потреби.
Јазик: Македонски
Набљудување на карактеристиките на годишното време есен
Опис: Онлајн книга креирана со визуелна поддршка за годишното време есен, адаптирана за ученици од аутистичниот спектар на нарушување.
Јазик: Македонски