Биљана Темелкова


Институција: ООУ Ѓорѓи Сугарев- Битола
Лични сајтови:

Кратка биографија: м-р Биљана Темелкова,амбасадор на еТвининг и Локален координатор на Асоцијација на наставници по англиски јазик ЕЛТАМ МК за регионот Битола,Ресен, Демир Хисар, Новаци и Могила, работи како наставник по англиски јазик веќе 18 години и низ кој период низ бројни обуки се стекнува со компетенции за успешно менаџирање на час, работа со ученици со мешани способности, користење модерна дигитална содржина и разни алатки што ги нуди модерната технологија, целосна посветеност на наставниот процес, воспоставување одлична врска со учениците, употреба на современи стратегии. Учествувала на бројни конференции, семинари и работилници во земјата и во странство каде претежно одржува сесии и презентира свои трудови.
Мојата облека
Опис: Наставна единица по англиски јазик за второ одделение
Јазик: Македонски