Гласајте за Нај ООР наставник / Нај ООР професор за 2016 година

Како одговор на повикот за избор на Нај ООР наставник и Нај ООР професор за 2016, објавен од Алијансата за отворени образовни ресурси, се пријавија наставници кои во наставата употребуваат ООР. Еден кандидат ќе биде избран од публиката според најголем број на гласови добиени од гласањето, додека другиот ќе биде избран од стручно жири.

Гласањето трае до 10.02.2017 година.

Можете да гласате за следните кандидати:

Изберете Нај ООР наставник/професор за 2016 година

  • 1. Зорица Милкова, ООУ „Тошо Велков - Пепето“, Кавадарци (линк до ресурси: https://goo.gl/3Pgmqe, https://goo.gl/lLGURX) (49%, 130 Votes)


  • 3. Адријана Тодорова, ООУ„Петар Мусев“, Богданци (линк до ресурси: https://goo.gl/79zQQ4, https://goo.gl/PogyeB) (39%, 102 Votes)


  • 4. Магдалена Поповска, ООУ Ванчо Китанов, Пехчево (линк до ресурси: https://goo.gl/xBBklP) (9%, 24 Votes)


  • 2. Аида Петровска, Основно општинско училиште „Димитар Миладинов“, Скопје (линк до ресурси: https://goo.gl/qeAfne) (3%, 8 Votes)


Total Voters: 264

Loading ... Loading ...