Resurset arsimore në Sh.F. “Bllazhe Koneski”

Nëpërmjet projektit për RHA patëm mundësi të takohemi me një numër të madh punëtorësh arsimorë të cilët me ne i përbashkuan një numër të madh të materialeve, aktiviteteve dhe ideve të tyre, dhe na informuan se si ata i shfrytëzojnë në mënyrë praktike veglat e reja digjitale dhe internetin për qëllime arsimore. Njëri nga punimet më impresive është ai që me ne e përbashkuan arsimtarët e Sh.F. “Bllazhe Koneski” nga Shkupi. [Read more…]

Rekomandime për resurse arsimore vendore

E vazhdojmë praktikën që në ueb-faqen e RHA-ve të prezantojmë dhe të rekomandojmë resurse arsimore vendore. Shpresojmë se me prezantimin e tyre do ta zgjerojmë përdorimin e tyre, do të ndihmojmë për afirmimin e tyre të mëtutjeshëm, por edhe do të motivojmë për krijimin e resurseve plotësuese në fusha të ndryshme shkencore-arsimore. [Read more…]

Rekomandime për kërkim të avancuar

 Gjetja e të dhënave dhe përmbajtjeve në internet më së tepëmi varet nga aftësia jonë që ta definojmë në mënyrë të saktë termin ose përmbajtjen që e kërkojmë. Shpesh, përmbajtjet që na duhen janë në internet, por ne nuk arrijmë ta gjejmë rrugën deri te ato.

[Read more…]

Arkivi digjital i gjuhës maqedonase

Më 6 nëntor në Shkup u promovua botimi fototipik i   “Gramatikës së gjuhës letrare maqedonas” nga profesori amerikan i sllavistikës në Universsitetin e Harvardit, Horas G. Lant. Kjo është edhe një mundësi e mirë në pjesën e resurseve për RHA që ta prezantojmë dhe ta përgithësojmë arkivin digjital të gjuhës maqedonase.
[Read more…]

Çka dini për shpejtësinë e zërit?

Si pasurim më i ri i resurseve të përgatitura në kuadër të projektit Resurset e hapura arsimore, është videoja e parë me emrin “Shpejtësia e zërit”. Videoja është në dispozicion në maqedonisht dhe nëshqip, dhe paraqet një tregim të shkurtër të animuar, ku janë të ilustruara disa fakte interesante për shpejtësinë e zërit.  [Read more…]

Youtube-i si RHA

Kur flitet për resurset e hapura arsimore (RHA), shërbimi për video “Youtube” është pothuajse i pashmangshëm. Mundësitë për përbashkim të lirë të video përmbajtjeve dhe përdorimi efikas i komunikimit vizual e bëjnë “Youtube”-in një vegël të shkëlqyeshme për të gjitha situatat dhe nevojat arsimore. [Read more…]

RHA-të në mësidhënie në Maqedoni

 Përshtatshmëria e resurseve të hapur arsimore nuk përbëhet vetëm në shfrytëzimin e tyre si material i gatshëm arsimor. RHA-të mund të përdoren në mënyra të ndryshme që e përmirësojnë, zgjerojnë dhe e pasurojnë procesin mësimor dhe interaksionin me nxënësit.

[Read more…]

Coursera – fillimi i revolucionit në arsimin onlajn

Coursera – зачеток на револуција во онлајн-образованиетоТashmë kal filluar të duket ajo që Bill Gejtsi e parashikoi rreth ardhmërisë së arsimit. Gjatë një interviste në vitin 2010, ai deklaroi se për 5 vjet, arsimin më të mirë në internet do të mund ta fitoni në internet. Njëkohësisht, Gejtsi parashikoi edhe vdekje të ngadalshme të universiteteve të bazuara në lokacion, gjegjësisht studentëve të vendosur në kampuse e të ngjashme. Platforma Coursera është personifikim е vjetërimit të arsimit konvencional.

[Read more…]

Ç’është “ThinkQuest”-i?

ThinkQuest“ është një platformë onlajn e cila u ndihmon nxënësve, dhe të gjithë të interesuarve, të zhvillojnë shkathtësi dhe njohuri për shekullin 21, duke përfshirë edhe zhvillimin e shkathtësive për komunikim, mendim kritik, si dhe njohuri për përdorim efikas të teknologjisë.

[Read more…]

Video: Resurset e hapura arsimore në shkollë

Në konkursin “Pse është i rëndësishëm arsimi i hapur” në mesin e 60 videove të selektuara ishe edhe videoja e inçizuar në shkollën fillore “Petre Pop Arsov”, Bogomilë, Çashkë. Shikojeni atë dhe shihni se si autorët e saj përcjellin idenë për arsim të hapur nëpërmjet kësaj videoje. [Read more…]