Shënimi i javës së qasjes së hapur

 Одбележување на неделата на отворен пристап Më 24 tetor, në sallën për përkthime dhe interperetim të Fakultetit Filologjik nëë Shkup u mbajt një ngjarje për promovimin e qasjes së hapur në Maqedoni. Këtë ngjarje e shënuan prezantimet e prof. dr. Vlladimir Trajkovskit nga Fakulteti Filozofik, Dimitar Popovskit, doktorant në departamentin për shkencat e informatikës në Zagreb, Irina Shumadievës dhe Sead Xhigallit, koordinatorë të projektit “Iniciativë për resurse të hapura arsimore në Maqedoni”. [Read more…]

Punëtori për RHA-të në komunën e Aerodromit

Më 24 tetor në shkollën fillore “Ljuben Llape” në Shkup u mbajt punëtori për resurset e hapura arsimore (RHA) para një grupi arsimtarësh nga shkollat fillore të komunës së Aerodromit. Arsimtarët u njoftuan me qëllimet dhe konceptet kryesore të lëvizjes për arsim të hapur dhe me konceptet, trendet më të reja në përdorimin e internetit dhe veglave digjitale në arsim, si dhe me resursete hapura që janë në dispozicion të lirë për përdorim. [Read more…]

Retro: Kurs i hapur onlajn për UML

Javën e kaluar profesori Vlladimir Trajkoviq nga FSHIIK e përbashkoi me ekipin e projektit për RHA-të informatën se para dhjetë vitesh, një ekip nga FET-i nga Maqedonia, pjesë e të cilit ka qenë edhe ai, ka publikuar, me gjasë njërin nga kurset e para të hapuar onlajn. Bëhet fjalë për kursin për „UML“ (Unified Modeling Language). [Read more…]

Punëtori për RHA me studentët e FSHIIK-së

Më 2 tetor, në hapësirat e “Fakultetit për shkenca të informatikës dhe inxhinjeri kompjuterike” (FSHIIK) në Shkup u mbajt punëtori për resurse të hapura arsimore (RHA).

Në punëtori morën pjesë anëtarët e parlamentit studentor të FSHIIK-së, kurse vetë punëtoria përbëhej nga dy module: “Hyrje dhe trendet në fushën e RHA-ve” dhe “RHA-të dhe përdorimi i Wikipedia-s”, që u prezantuan nga mr. Vasillka Dimitrovska. [Read more…]

Coursera – fillimi i revolucionit në arsimin onlajn

Coursera – зачеток на револуција во онлајн-образованиетоТashmë kal filluar të duket ajo që Bill Gejtsi e parashikoi rreth ardhmërisë së arsimit. Gjatë një interviste në vitin 2010, ai deklaroi se për 5 vjet, arsimin më të mirë në internet do të mund ta fitoni në internet. Njëkohësisht, Gejtsi parashikoi edhe vdekje të ngadalshme të universiteteve të bazuara në lokacion, gjegjësisht studentëve të vendosur në kampuse e të ngjashme. Platforma Coursera është personifikim е vjetërimit të arsimit konvencional.

[Read more…]

Prezantim për RHA-të para studentëve të UNB-së

Më 26 shtator 2012 u mbajt prezantim për resurset e hapura arsimore (RHA) para studentëve të “Universitetit ndërkombëtar ballkanik” në Shkup. Një pjesë e ekipit të projektit për RHA-të ua prezantoi studentëve projektin për Resurse të hapura arsimore, aktivitetet, idetë dhe përvojat me RHA-të në botë. [Read more…]

Pse arsimi onlajn fitoi një moment revolucionar

Hovi për të krijuar ligjerata të mëdha dhe pa pagesë krijoi shqetësim nëpër univeristetet e botës. Me financat e zvogëluara, si dhe me shkuarjen në drejtim të mësimit onlajn, universitetet janë të detyruar që me shpejtësi t’i ndryshojnë modelet arsimore. Sot, shprehjet historike, seizmike dhe revolucionare paraqiten në përshkrimin e sfidave me të cilat ballafaqohet arsimi i lartë në vitet e ardhshme. [Read more…]

Projektet për privatësi dhe për resurse të hapura arsimore u prezantuan në Prishtinë

Si pjesë e konferencës katërditore për softuer të lirë dhe trende të ngjashme në sferën e dijes, që u mbajt prej 7 deri më 10 shtator në Prishtinë, Kosovë, përfaqësuesja e fondacionit Metamorfozis i prezantoi iniciativat që ndërmerren në Maqedoni për shkencë dhe arsim të hapur.

[Read more…]

Video: Resurset e hapura arsimore në shkollë

Në konkursin “Pse është i rëndësishëm arsimi i hapur” në mesin e 60 videove të selektuara ishe edhe videoja e inçizuar në shkollën fillore “Petre Pop Arsov”, Bogomilë, Çashkë. Shikojeni atë dhe shihni se si autorët e saj përcjellin idenë për arsim të hapur nëpërmjet kësaj videoje. [Read more…]

Fituesit e konkursit “Pse është i rëndësishëm arsimi i hapur”

Nga fundi i muajit korrik u shpallën fituesit e konkursit “Why Open Education matters” (Pse është i rëndësishëm arsimi i hapur) nën organizim të “Creative Commons”, Departamentit qeveritar amerikan për arsim dhe „Open Society Foundations“. [Read more…]