Konferenca e tetë ndërkombëtare e-Shoqëri.mk

Metamorfozis edhe gjatë vitit 2012 vazhdon me mbajtjen e konferencës tradicionale е-Shoqëri.mk. Konferenca e tetë е-Shoqëri.mk, këtë vit do të jetë me temë:“Arsim i hapur për shoqëri të hapur – Ta shpërndajmë dijen!”, dhe do të mbahet më 14 dhe 15 nëntor në hotelin Holidej In në Shkup, Maqedoni. [Read more…]

Shënimi i javës së qasjes së hapur

 Одбележување на неделата на отворен пристап Më 24 tetor, në sallën për përkthime dhe interperetim të Fakultetit Filologjik nëë Shkup u mbajt një ngjarje për promovimin e qasjes së hapur në Maqedoni. Këtë ngjarje e shënuan prezantimet e prof. dr. Vlladimir Trajkovskit nga Fakulteti Filozofik, Dimitar Popovskit, doktorant në departamentin për shkencat e informatikës në Zagreb, Irina Shumadievës dhe Sead Xhigallit, koordinatorë të projektit “Iniciativë për resurse të hapura arsimore në Maqedoni”. [Read more…]

Punëtori për RHA-të në komunën e Aerodromit

Më 24 tetor në shkollën fillore “Ljuben Llape” në Shkup u mbajt punëtori për resurset e hapura arsimore (RHA) para një grupi arsimtarësh nga shkollat fillore të komunës së Aerodromit. Arsimtarët u njoftuan me qëllimet dhe konceptet kryesore të lëvizjes për arsim të hapur dhe me konceptet, trendet më të reja në përdorimin e internetit dhe veglave digjitale në arsim, si dhe me resursete hapura që janë në dispozicion të lirë për përdorim. [Read more…]

Retro: Kurs i hapur onlajn për UML

Javën e kaluar profesori Vlladimir Trajkoviq nga FSHIIK e përbashkoi me ekipin e projektit për RHA-të informatën se para dhjetë vitesh, një ekip nga FET-i nga Maqedonia, pjesë e të cilit ka qenë edhe ai, ka publikuar, me gjasë njërin nga kurset e para të hapuar onlajn. Bëhet fjalë për kursin për „UML“ (Unified Modeling Language). [Read more…]

Youtube-i si RHA

Kur flitet për resurset e hapura arsimore (RHA), shërbimi për video “Youtube” është pothuajse i pashmangshëm. Mundësitë për përbashkim të lirë të video përmbajtjeve dhe përdorimi efikas i komunikimit vizual e bëjnë “Youtube”-in një vegël të shkëlqyeshme për të gjitha situatat dhe nevojat arsimore. [Read more…]

RHA-të në mësidhënie në Maqedoni

 Përshtatshmëria e resurseve të hapur arsimore nuk përbëhet vetëm në shfrytëzimin e tyre si material i gatshëm arsimor. RHA-të mund të përdoren në mënyra të ndryshme që e përmirësojnë, zgjerojnë dhe e pasurojnë procesin mësimor dhe interaksionin me nxënësit.

[Read more…]

Punëtori për RHA me studentët e FSHIIK-së

Më 2 tetor, në hapësirat e “Fakultetit për shkenca të informatikës dhe inxhinjeri kompjuterike” (FSHIIK) në Shkup u mbajt punëtori për resurse të hapura arsimore (RHA).

Në punëtori morën pjesë anëtarët e parlamentit studentor të FSHIIK-së, kurse vetë punëtoria përbëhej nga dy module: “Hyrje dhe trendet në fushën e RHA-ve” dhe “RHA-të dhe përdorimi i Wikipedia-s”, që u prezantuan nga mr. Vasillka Dimitrovska. [Read more…]

Coursera – fillimi i revolucionit në arsimin onlajn

Coursera – зачеток на револуција во онлајн-образованиетоТashmë kal filluar të duket ajo që Bill Gejtsi e parashikoi rreth ardhmërisë së arsimit. Gjatë një interviste në vitin 2010, ai deklaroi se për 5 vjet, arsimin më të mirë në internet do të mund ta fitoni në internet. Njëkohësisht, Gejtsi parashikoi edhe vdekje të ngadalshme të universiteteve të bazuara në lokacion, gjegjësisht studentëve të vendosur në kampuse e të ngjashme. Platforma Coursera është personifikim е vjetërimit të arsimit konvencional.

[Read more…]

Prezantim për RHA-të para studentëve të UNB-së

Më 26 shtator 2012 u mbajt prezantim për resurset e hapura arsimore (RHA) para studentëve të “Universitetit ndërkombëtar ballkanik” në Shkup. Një pjesë e ekipit të projektit për RHA-të ua prezantoi studentëve projektin për Resurse të hapura arsimore, aktivitetet, idetë dhe përvojat me RHA-të në botë. [Read more…]

Mediumet e reja si vegël arsimore

Rëndësia e mediumeve të reja dhe si ato e ndryshuan komunikimin tonë është temë që është elaboruar gjerësisht. Rrjetet sociale, bloget, video serviset, e kështu me radhë, tashmë janë pjesë e pandashme e përditshmërisë sonë dhe në masë të madhe përcaktojnë se me kë, si dhe sa komunikojmë. [Read more…]