Табела за онлајн учење


Во прилог на ширење на идеите како поефикасно да го користите интернетот и другите дигитални алатки во образованието, ви пренесуваме адаптација на табелата на сајтот etale.org. Погледнете и размислете кои од нив можете да ги примените и да го подобрите вашето и учењето на другите преку интернет: [Read more…]

Декларацијата за отворени образовни ресурси одблиску (2)

 Еден од клучните аспекти на ООР и на Декларацијата за ООР е односот кон авторските права и лиценцирањето на авторските трудови. Во овој дел тој афримативен однос се дефинира на следниот начин:

(ООР имаат за цел) да го промовираат разбирањето и употребата на рамките за отворено лиценцирање. Да ја олеснат повторната употреба, измената, комбинирањето и редистрибуцијата на образовни материјали низ целиот свет преку отворено лиценцирање кое се однесува на голем број рамки што овозможуваат различни видови употреба, истовремено целосно почитувајќи ги авторските права на сопствениците на содржините.

[Read more…]

Декларацијата за отворени образовни ресурси одблиску (1)

 По објавувањето на Декларацијата за отворени образовни ресурси во Македонија, ќе се задржиме на нејзините клучни аспекти и практичните можности кои нејзината темелна имплементација ги отвора. [Read more…]

Запознајте го edX

Во препорачаните содржини на нашиот сајт веќе ви ја претставивме извонредната Coursera. На слична тематика, бесплатни онлајн курсеви за сите заинтересирани, неизбежно е да ја презентираме и сé попопуларната edX[Read more…]

Образовните ресурси на ОУ Блаже Конески

Низ проектот за ООР имавме можност да се сретнеме со голем број образовни работници кои со нас споделија голем број од своите материјали, активности и идеи, и не информираа како тие практично ги користат новите дигитални алатки и интернетот во образовни цели. Еден од најимпресивните трудови е оној кој со нас го споделија наставниците од О.У. Блаже Конески од Скопје. [Read more…]

Препораки за домашни образовни ресурси

Ја продолжуваме востановената пракса на ООР сајтот да презентираме и препорачуваме домашни образовни ресурси. Се надеваме дека со нивното презентирање ќе ја прошириме нивната употреба, ќе помогнеме во нивна понатамошна афирмација, но и ќе мотивираме создавање на дополнителни ресурси во различни научно-образовни области. [Read more…]

Презентација на ООР на институтот за педагогија

 На 27 ноември се одржа презентација за отворените образовни ресурси (ООР) пред студентите од Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје. Студентите беа информирани за основните поими и концепти на движењето за ООР, како и тековните развојни трендови во оваа област. [Read more…]

Презентација на ООР за наставниот кадар во предучилишните установи

На 23 ноември во Скопје се одржа презентација за отворени образовни ресурси (ООР) во просториите на градинката „Раде Јовчевски Корчагин“ во Скопје. Пред околу 20-тина членови на учителскиот кадар од скопските предучилишни установи беа презентирани концептите и праксите во употребата на ООР, како и достапните ресурси за овој степен на образование. [Read more…]

Одржана осмата конференција е-Општество.мк

На 14 и 15 ноември во Скопје се одржа меѓународната конференција е-Општество.мк која оваа година беше насловена: „Отворено образование за отворено општество – Да го споделиме знаењето!“. Најголемиот дел од темите и одржаните сесии беа посветени на отворените образовни ресурси и поврзаните теми кон ова прашање и област, како што се отворениот пристап, правно-институционалните предуслови за развојот на отвореното образование во земјата и државите во регионот, итн.  [Read more…]

Препораки за напредно пребарување на интернет

Пронаоѓањето на податоци и содржини на интернет зависат најмногу од нашата способност точно да го дефинираме поимот или содржината кои ги бараме. Често содржините кои ни требаат се достапни на интернет, но ние не успеваме да го најдеме патот до нив.

[Read more…]