Carryhealthy.comPharmshop.bizPharmausabuyonline.comIvantagehealth.netBestpillelement.winPharmapillsdiscount.comLifestore24x7.comPharmashopbiz.com

Образовните ресурси на ОУ Блаже Конески

Низ проектот за ООР имавме можност да се сретнеме со голем број образовни работници кои со нас споделија голем број од своите материјали, активности и идеи, и не информираа како тие практично ги користат новите дигитални алатки и интернетот во образовни цели. Еден од најимпресивните трудови е оној кој со нас го споделија наставниците од О.У. Блаже Конески од Скопје. Тие низ својата работа со учениците во голема мера се потпреле на новите дигитални можности и методики кои можат да се применат во наставата. На нивната веб страница можат да се најдат сите информации за самото училиште, активностите на наставниците и учениците и многу примери за т.н. „добри практики“ во образовниот процес.

Tокму овие содржини се одлично организирани по одделенија и се извонредна ризница за сите оние кои се активни во основното образование и кои во нив можат да најдат одлични примери за споделување и користење во наставата. Ќе претставиме еден од многуте образовни видеа, овој пат на од предметот англиски јазик и на тема утврдување на вокабуларот низ интерактивни игри. Остатокот од видеата, како и другите материјали, моожете да ги прегледате на нивната веб-страница под делот „Добри училишни пракси“.

Кажи што мислиш на темава

*