Дигитален архив на македонскиот јазик

На 6 ноември во Скопје беше промовирано фототипското издание на „Граматика на македонскиот литературен јазик“ од американскиот професор по славистика на универзитет Харвард,  Хорас Г. Лант. Ова воедно е и убав повод до делот на ресурси за ООР да го претставиме и приопштиме дигиталниот архив на македонскиот јазик.

На него се достапни за преземање во електронска форма особено значајни трудови од историјата на македонскиот јазик и граматика, вклучувајќи ги фототипските изданија на „За македонцките работи“ на К.П. Мисирков, „Речникот од три јазик“ на Ѓорѓи Пулевски, Граматиката на македонскиот јазик од Круме Кепески и неколку други на разлилни јазици.

Во периодот кога Европската Унија и останатите демократски земји се залагаат и го поттикнуваат зачувувањето на културното наследство на народите (материјалното и духовното) во дигитална форма, се наметнува потребата за дигитализација на ретки книги и материјали поврзани со македонскиот јазик. Со овој дигитален архив, можноста за продорот на македонскиот јазик, литература и култура во светот ќе биде зголемена, а материјалите ќе станат подостапни. Научниците, лингвистите, проучувачите на културата, историјата и традицијата на Македонија и на македонскиот јазик отсега ќе имаат пристап до ресурсите кои би им помогнале и би ги поттикнале тие проучувања, а со тоа би придонеле за поширока афирмација на македонскиот јазик во светски рамки.

Дигиталниот архив на македонскиот јазик се формира по пат на собирање, категоризирање, скенирање и дигитална обработка на ретки книги и материјали во врска со македонскиот јазик, култура и традиција. Со текот на времето, тој ќе се надополнува и ќе го зголемува својот обем со нови ракописи, материјали и ретки книги.Архивот не е голем по својот обем, но е исклучително важен според достапните содржини, и секако на убав начин промовира во каков правец може да се развива издавањето и слободното користење на материјали од големо историско и образовно значење.

Коментари

  1. Mnogu dobra idea! Chestitam za dosega storenoto, so preporaka da se prodolzi so zgolemuvanje na fiondot na retki knigi i rakopisi; bi pretstavuvalo golema (ndostizna?) cel da se donesat vo zemjata shto pogolem del od vek’e raznesenite srednovekovni rakopisi, koi krasat vitrini na tugji muzei. Blagodarenie na bibliofili, mnogu od niv gi preziveale pozarite (shto spontani, shto namerni) no ima i del od nacionalnoto blago prosto dadeni ili podareni, vo sekoj slu;aj ottugjeni. K’e treba da se donese nekoj zakon za ispituvanje na tragite i patishtata, kako tie vredni rakopisi “dobile noze” i so nekoja regulativa da se snimat, ako e nevozmozno da se vratat vo originalna forma. Pozeluvam uspeshna rabota!

Кажи што мислиш на темава

*