Çka dini për shpejtësinë e zërit?

Si pasurim më i ri i resurseve të përgatitura në kuadër të projektit Resurset e hapura arsimore, është videoja e parë me emrin “Shpejtësia e zërit”. Videoja është në dispozicion në maqedonisht dhe nëshqip, dhe paraqet një tregim të shkurtër të animuar, ku janë të ilustruara disa fakte interesante për shpejtësinë e zërit. 

Qëllimi i videos është edukimi dhe ngritja e vetëdijes për rëndësinë e resurseve të hapura arsimore. Në periudhën e ardhshme, do të dalin edhe 2 video të tjera të animuara, dhe të gjitha së bashku kanë për qëllim t’i nxisin njerëzit drejt arsimit të hapur dhe shpërndarjes së dijes.

Trego se çka mendon për këtë temë

*