Carryhealthy.com
Pharmshop.biz
Pharmausabuyonline.com
Ivantagehealth.net
ushealthworks.net
orderpharmaonline.com
implantologiadentalepisa.com
Pharmapillsdiscount.com
Lifestore24x7.com
Pharmashopbiz.com
generic viagra cialis levitra cheap
how to buy viagra in canada online
prednisone online kopen
cialis one day online
levitra generico vendita online
where to buy viagra nz
prednisone purchase canada
cheap viagra cialis levitra
levitra generico vendita online
where to buy viagra nz
prednisone purchase canada
cheap viagra cialis levitra

Презентации за запознавање со ООР

Презентациите се ресурс наменет за запознавање со отворените образовни ресурси и имаат примарна цел да допрат до учениците, студентите, наставниците и професорите, но и до сите останати кои можат да ги применат ООР во секојдневниот живот. Овие презентации содржат корисни информации за тоа што се ООР, како помагаат, модули на ООР, како и корисни линкови до отворени образовни ресурси.

Презентациите може слободно да се преземат и да се употребуваат за лични цели или за презентирање пред поширок аудиториум.

Коментари

  1. Јадранка Клисарова says:

    Прекрасна идеја, во еден систем да се поврзат голем број на наставници да партиципираат со свои дела, а во исто време да имаат помош од колеги. Идејата е навистина за поздрав.

Кажи што мислиш на темава

*