Carryhealthy.com
Pharmshop.biz
Pharmausabuyonline.com
Ivantagehealth.net
ushealthworks.net
orderpharmaonline.com
implantologiadentalepisa.com
Pharmapillsdiscount.com
Lifestore24x7.com
Pharmashopbiz.com
generic viagra cialis levitra cheap
how to buy viagra in canada online
prednisone online kopen
cialis one day online
levitra generico vendita online
where to buy viagra nz
prednisone purchase canada
cheap viagra cialis levitra
levitra generico vendita online
where to buy viagra nz
prednisone purchase canada
cheap viagra cialis levitra

Како помагаат ООР?

Земено глобално различни земји се различно технолошки развиени и во различен степен успеваат ефикасно да ја применат технологијата во образовни цели. Сепак, постојат некои споделени тешкотии и проблеми кои ги поврзуваат поголемиот број земји и прашањата околу стекнување и споделување на знаењата:

  • Скапи образовни и истражувачки материјали кои го инхибираат развојот на науката и знаењето.
  • Образовни материјали кои не дозволуваат слободно менување или дистрибуција без претходна дозвола.
  • Ограничен пристап до образовните материјали, дозволен само за ограничен број луѓе кои се запишани или вработени во некоја организација или институција.
  • Ученици и наставници оставени сами на себе и изолирани од заедниците на кои припаѓаат.

Ако се зема ова во предвид, кои предности ги носи системот кој се заснова на отворени образовни ресурси?

  • Полесно доаѓаме до знаењето и материјалите кои ни се потребни за едукација.
  • Трошиме помалку средства и време за да стигнеме до материјалите кои ни требаат во учењето и истражувањата.
  • Им помага на наставниците да ги создаваат и да ги разделуваат содржините кои се потребни во наставата.
  • Отвора нови начини за усвојување на знаењата, материјалите ги прави достапни во секое време, ја збогатува нивната форма, лесно се поврзуваат учениците и студентите помеѓу себе, како и наставниците со самите ученици и студенти.
  • Полесно разменуваме знаења и идеи со други ученици, студенти, наставници, истражувачи.
  • Ги правиме достапни знаењата и информациите за своето општество, се промовира локалната култура и јазиците, се поврзуваме со светот кој постојано се развива.

Кажи што мислиш на темава

*